صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز دوباره بازشماری آرا؛ عبدالله بازهم مخالفت کرد

آغاز دوباره بازشماری آرا؛  عبدالله بازهم مخالفت کرد

کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعلام کرد که روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را در 28 ولایت از سرگرفته است، اما عبدالله عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی بازهم با آغاز این روند مخالفت کرد و خواستار توقف دوباره آن شد.
آقای عبدالله دیروز (یکشنبه، 26 عقرب) در یک کنفرانس خبری گفت: «ما فیصله کردهایم که در روند بازشماری آرا سهم نمیگیریم. اگر کمیسیون مستقل انتخابات در این تصمیمش تجدید نظر نکند، این کمیسیون بیطرفی خود را زیر سئوال میبرد و ما تصمیم بعدی خودرا خواهیم گرفت.»
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون واکنشی به سخنان آقای عبدالله نشان نداده، اما امرالله صالح، معاون تیم "دولت ساز" گفته است که " تیم ثبات و همگرایی هراز گاهی بهخاطر پنهان کردن اضطراب و افسردگی باخت و یا بیبرنامهگیهای خویش، باید یک جایی را نشانه بگیرد و بر آن تاخت و تاز نماید. ما نیز با مردم در تماس استیم و هر از گاهی از آنها خواهش میکنیم که بگذارند کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را انجام دهد و از کوچهای شدن مسئله دوری جویند."
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آرای 8200 محل رایدهی را در 34 ولایت کشور بازشماری و تفتیش میکند.
در آن روز نیز عبدالله عبدالله، یک همایش اعتراضی در خیمه لویه جرگه برگزار کرد و خواستار توقف روند بازشماری آرا شد و هشدار داد که در غیر آن، نتیجه این روند را نمیپذیرد.
در پی اعتراض آقای عبدالله و شماری از احزاب همسو با او، کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه هفته گذشته روند بازشماری آرا را در سراسر کشور متوقف کرد و بعد از آن، کمیسیون انتخابات با نمایندگان نامزدان و احزاب معترض دو نشست تخنیکی برگزار کرد و روی مسائل مورد اختلاف بحث کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شام روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که این کمیسیون با نامزدان معترض به توافق رسیده و روند بازشماری آرا دوباره آغاز میشود.
اما دیروز، پیش از آن که آقای عبدالله رسما مخالفت خود را با از سرگیری بازشماری آرا اعلام کند، شماری از هواداران او در بعضی از ولایات دست به اعتراض زدند و مانع از سرگیری این روند شدند.
آقای عبدالله دیروز در کنفرانس خبری خود گفت که در این اعتراضات، در ولایت قندوز یکی از ناظران ستاد انتخاباتیاش در تیراندازی کشته شده و ازنیروهای امنیتی خواست که در روند انتخابات بیطرف باشند و از دولت نیز خواست که از این نیروها در روند انتخابات استفاده نکند.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این ادعای آقای عبدالله گفته که "اتهامات بیمبنا و بی مورد در حق این نیروها ]نیروهای امنیتی[ جنبه سیاسی داشته و قابل توجیه نیست."
او در صفحه رسمی تویتر خود نوشته است که "شرکای ملی و جهانی، همواره به بیطرفی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در پروسه انتخابات مهر تأیید گذاشتند و تاکنون هیچ شکایتی نیز از مداخله این نیروها در کمیسیون شکایات انتخاباتی، ثبت نشده است."
آقای صدیقی افزوده که " نیروهای امنیتی کشور پیوسته تلاش کردهاند تا از منافع ملی، مصالح علیا و کشور خود دفاع کند. تنفیذ قوانین، تأمین امنیت و نظم عامه از مکلفیتهای اساسی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شمار میرود."
انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم ماه میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام شود.
اما بعدا، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، نمیتواند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 میزان اعلام کند و این نتایج را به تاریخ 23 عقرب اعلام میکند.
به دلیل جنجالها در روند بازشماری آرا، کمیسیون مستقل انتخابات در روز 23 عقرب نیز نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون تاریخ جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را مشخص نکرده، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس خبری شام روز شنبه گفت که پس از پایان روند بازشماری آرا، نتایج ابتدایی انتخابات " به زود ترین فرصت" اعلام خواهد شد.