صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فسخ قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب

فسخ قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب

وزارت معادن و پترولیم کشور تایید کرده که قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل، با دو شرکت داخلی و خارجی فسخ شده است.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزارت روز یکشنبه (۱۰ قوس) به صدای امریکا گفته که: "دلایل فسخ قراردادها این بود که شرکتهای مربوط تعهدات شان را عملی نکردند."
آقای مطفی از عدم پابندی این شرکت ها به تعهدات مالی، اقتصادی و سایر تعهدات که در قرارداد ها درج شده بود، یاد آوری کرده است.
قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپل در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی با شرکتهای "افغان گولد و افغان سنترال" در واشنگتن امضا شده بود و شرکتهای امریکایی، بریتانیایی و ترکی نیز با این دو شرکت داخلی شریک بودند.
بر اساس قراردادها، این دو شرکت برای استخراج معدن طلا در بدخشان، در سه سال نخست مرحله اکتشافی حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل، باید حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایهگذاری میکردند.