صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس سنا: دیدار رئیس جمهور غنی با ترامپ در بگرام به مصلحت کشور بود

رئیس مجلس سنا: دیدار رئیس جمهور غنی با ترامپ در بگرام به مصلحت کشور بود

رئیس مجلس سنا با توجه به واکنشها در مورد دیدار رئیس جمهور غنی با ترامپ در پایگاه نظامی بگرام میگوید که بگرام هم جزء خاک افغانستان است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اواخر هفته گذشته در یک سفر غیرمنتظره به بگرام آمد و با سربازان امریکایی در افغانستان دیدار کرد.
همزمان با ورود آقای ترامپ به بگرام، رئیس جمهور غنی نیز به دیدار او به پایگاه نظامی بگرام رفت. اما دیدار آقای غنی با ترامپ در پایگاه نظامی بگرام با انتقادهای زیاد سیاسی مواجه شده است.
بسیاری از منتقدان این دیدار را غیر دیپلماتیک و مخالف اقتدار سیاسی مردم افغانستان خوانده و برخی منتقدان هم گفتهاند که آقای ترامپ، رئیس جمهور غنی را احضار کرد.
با این وجود، فضلهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا میگوید که بگرام جزء خاک افغانستان است و رئیس جمهور غنی مبتنی بر مصلحت کشور با آقای ترامپ در بگرام دیدار کرده است.
به گزارش جمهور، آقای مسلمیار با اشاره به اینکه چنین تعاملی در گذشته نیز صورت گرفته افزود، مهم این است که هدف به دست آمد و این دیدار به نفع مردم افغانستان تمام شد.
به گفته او، این ادعا که گویا دونالد ترامپ باید در ارگ ریاست جمهوری حضور مییافت، درست است؛ اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که از لحاظ امنیتی مطمئین نیست و این مساله باید در نظر گرفته شود.
آقای ترامپ در دیدار با رئیس جمهور غنی در پایگاه نظامی بگرام گفت که طالبان صلح میخواهند و برای آغاز گفتگوهای بینالافغانی و برقراری آتشبس در افغانستان اعلام آمادگی کرده است.
با این وجود، برخی سناتوران دیگر نیز تاکید کردند که هم اکنون زمینه برای تامین صلح در کشور مساعد شده و دولت افغانستان باید با جلب حمایتهای بیشتر ملی، بینالمللی و منطقهای این روند را سرعت بخشد.
پس از توقف مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان؛ اخیراً زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا بار دیگر چندین روز به طور غیر رسمی با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد.
این دیدارها احتمال از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان را تقویت بخشیدهاست.