صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون اصلاحات اداری: استخدام معلولان در ادارات دولتی افزایش می‌یابد

کمیسیون اصلاحات اداری: استخدام معلولان در ادارات دولتی افزایش می‌یابد

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشری، طرزالعملی را برای ایجاد تسهیلات در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی، تهیه کرده است.
نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دیروز (یکشنبه، 10 قوس) در مراسمی که به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار شده بود، اعلام کرد که این قانون از همین امروز (یکشنبه) نافذ است.
آقای نادری تأکید کرد که "دستگاه خدمات ملکی کشور مکلف است تا طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت را با تمام امانتداری، سر امروز رعایت کند."
او افزود "افراد دارای معلولیت از ظرفیت و تواناییهای بزرگتری برخورداراند که محدودیت فزیکیشان در رفتار و عملکردشان ناپدید میشود. نیاز است تا به ظرفیت و تواناییشان توجه کنیم و به عنوان یک جامعه مسئول، مهربان، عادل و منصف، مکلفیت جمعی ما است که حقوق این قشر را برایشان فراهم کنیم."
آقای نادری میگوید که بر اساس طرزالعمل جدید که با استفاده از تجارب بینالمللی ترتیب شده، برای افزایش سهم معلولان در ادارات، تسهیلاتی در بخش اعلان بستها، پر کردن فرمها و سئوالات امتحان استخدام در نظر گرفته شده است.
به گفته او، نمرات امتیازی نیز به این افراد داده میشود و برای ظرفیتسازی آنها نیز برنامههای آموزشی مدنظر گرفته خواهد شد.
به اساس قانون حقوق و امتیازات معلولان، دستکم ۳ درصد کارمندان ادارات دولتی کشور باید معلولان باشند.
اما آقای نادری گفت بر اساس آمار آنها از میان ۴۰۰ هزار کارمند خدمات ملکی دولت افغانستان تنها سه هزار نفر آنها معلولان هستند که 0.8 درصد تمام کارمندان را تشکیل میدهند.
او شمار کارمندان معلول در دولت را نسبت به میزان نفوس آنها بسیار ناچیز خواند.
به اساس آمار کمیته بینالمللی صلیب سرخ، افغانستان حدود یک میلیون معلول دارد و سالانه ده هزار نفر به این افراد اضافه میشود.
ایجاد تسهیلات در بخشهای دیگر
بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر که خود نیز معلول است، در مراسم دیروز از نهادهای دیگر چون وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، شهرداریها و سایر ادارات دولتی خواهان الگو گیری از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شد.
او خواهان فراهم سازی سهولتهایی در نصاب درسی، مستفید شدن از بورسیههای تحصیلی، در نظر گرفتن سهولتهایی برای رفت و آمد معلولان و استفاده آنها از خدمات شهری شد.
قانون حقوق و امتیازات معلولان افغانستان در بسیاری از بخشها، تسهیلاتی را برای این افراد در نظر گرفته اما کمتر مورد این سند تاکنون عملی شده است.
خانم یعقوبی میگوید: "ما میخواهیم هر چیزی که روی کاغذ میآید تطبیق هم شود."
از نفوس بیش از یک میلیونی معلولان در افغانستان تنها حدود ۱۴۰ هزار نفر آنها در وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولان ثبت هستند که از معاش ماهوار پنج هزار افغانی مستفید میشوند.