صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی مجلس نمایندگان از آلودگی هوای کابل؛ حکومت برای حل فوری این‌مشکل نشست فوق‌العاده برگزار کند

نگرانی مجلس نمایندگان از آلودگی هوای کابل؛ حکومت برای حل فوری این‌مشکل نشست فوق‌العاده برگزار کند

مجلس نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از آلودگی هوای شهر کابل از حکومت خواست که برای حل فوری این مشکل نشست فوقالعاده برگزار کند.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه (13 قوس) این مجلس گفت که آلودگی هوای کابل و خرابی محیط زیست در افغانستان بیشتر از تروریزم و درگیریهای مسلحانه از مردم قربانی میگیرد.
آقای رحمانی گفت: "حکومت باید بدیل مواد سوخت فُسیلی را برای شهروندان مساعد کند تا مردم برای گرم کردن خانههای خود به سوی سوختهای غیر معیاری نروند."
به گفته او، کمیته رؤسای مجلس فیصله کرده که از حکومت بخواهد تا جلسه فوقالعاده را پیرامون آلودگی کابل با اشتراک همه نهادهای مربوط دایر نموده و راه حل عاجل و کوتاه مدت برای کاهش اثرات محیط زیستی این شهر پیدا کند.
او همچنین به کمیسیون صحت و تربیت بدنی و کمیسیون محیط زیست مجلس هدایت داد تا با مشوره با داکتران و متخصصان عرصه صحت محیط زیستی، تمام تدابیر وقایوی برای کاهش مضرات این آلودگی را به مردم اخبار کنند.
به گزارش جمهور، سید احمد سیلاب دیگر عضو مجلس گفت که در نتیجه افزایش آلودگی تمام شفاخانههای شهر کابل از بیماران تنفسی پُر شدهاند.
آقای سیلاب افزود که به دلیل نبود نظارت درست، بسیاری از شهروندان کابل برای تامین سوخت در خانهها، حمامها، نانواییها و کارخانه جاتشان از تیل، مبلایل و تایرهای کهنه استفاده میکنند که آلودگی را چندین برابر افزایش داده است.
به گفته او، بلند منزلهای که درکابل درست شده، غیر معیاری بوده و سیستم تصفیه هوا ندارند؛ برای ساخت یک بلند منزل از یک تا دو میلیون دالر مصرف میشود؛ اما صاحبان آن 20 تا 30 هزار دالر را برای نصب سیستم تصفیه هوا مصرف نمیکنند.
الله گل مجاهد دیگر عضو مجلس هم گفت: "در کابل حدود 8 میلیون نفر زندگی میکنند؛ اما برق و دیگر امکانات نیست و همه برای گرمی خانههای خود از سنگ ذغال استفاده میکنند که دود آن سرطانزا نیز است."
نمایندگان تاکید کردند که حکومت به ویژه نهادهای زیربط باید سیستم نظارتی جلوگیری از مواد سوختی مضر و آلوده کننده را تقویت بخشند.
بر بنیاد گزارش نهادهای بین المللی هوا شناسی، کابل در جمع آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارد.
کارشناسان محیط زیست، موجودیت وسایط دودزا، استفاده از مواد سوخت غیر معیاری چون ذغال سنگ، موبلایل سوخته و پلاستیک راعامل ایجاد 75 درصد آلودگی در شهر کابل میدانند.