صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک داکتر جاپانی بعد از 30 سال خدمت در افغانستان کشته شد

یک داکتر جاپانی بعد از 30 سال خدمت در افغانستان کشته شد

افراد مسلح ناشناس در ننگرهار، تتسو ناکامورا داکتر جاپانی که 30 سال از عمر خود را وقف بهبود زندگی مردم کشور کرده بود، کشتند.
آقای ناکامورا 73 سال داشت. او روز چهارشنبه (13 قوس) همراه سه نگهبان و یک رانندهاش مورد هدف افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.
عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار میگوید که علاوه بر آقای ناکامورا، چهار همراه افغانش نیز بر اثر این تیر اندازی جان باختهاند.
تتسو ناکامورا رئیس یک موسسه خیریه جاپانی (پی.ام.اس) بود و روز چهارشنبه به منظور نظارت از یک پروژه به شهر جلال رفته بود. این موسسه در ولایت ننگرهار در قسمت مدیریت آب و جنگلها به دولت کمک میکرد.
موسسه پی.ام.اس از سیزده سال به این سود در بخش کشاورزی در ولسوالیهای شیوه، بهسود و کامی فعالیت داشت و بندهای آب ساخته بود.
ریاست جمهوری در پی این حمله تروریستی با نشر اعلامیهای ضمن ابراز تاسف گفته است که مردم افغانستان هرگز خدمات آقای ناکامورا را فراموش نمیکنند.
در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نوشته شده که دشمنان افغانستان از طریق چنین جنایات، ترور و وحشت هرگز نمیتوانند عزم راسخ و امیدواری هموطنان و شرکای بین المللی ما را به خاطر آبادی و ترقی کشور تضعیف کنند.
ریاست جمهوری همچنین نوشته است که آقای غنی به مسئولان مربوطه دستور داده است که جهت تشخیص و مجازات عاملان این حملــــه تروریستی، اقـدام کنند.
گفتنی است که حکومت پیش از این به خاطر قدردانی و ستایش از خدمات داکتــــر ناکامـــورا، تابعیــت افتخـــاری افغانستان را به وی اعطــا کرده بود.
صدیــــق صــدیقی سخنـــگوی ریاست جمهـــــــوری نیــز توییتــــرش نوشـته است کــه دشمنان مـــــردم افغانستان، نزدیکترین دوســـت مــــا را بی‌‍رحمانـــه به قتـــل رساندند. ناکامـــــورا، زندگی خود را وقف همیاری وهمـــکاری بــا مردم مــا کرد. او، حکومت را در مدیریت آبها و جنگلها کمک میکرد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته داکتر ناکامورا زندگی مرفه خود را برای خدمت کردن به افغانستان رها کرد.
تاکنون دلیل این حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را هم بر عهده نگرفته است.