صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: آنانی که تقلب‌ کرده‌اند مانع بازشماری آرا می‌شوند

رئیس جمهور: آنانی که تقلب‌ کرده‌اند مانع بازشماری آرا می‌شوند

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر استقلالیت کمیسیونهای انتخاباتی تأکید کرد و گفت کسانی که تقلب کرده اند مانع بازشماری آرا میشوند.
آقای غنی که روز پنجشنبه (14 قوس) در جمع اعضای ستاد انتخاباتی دولتساز دفتر معاونت دوم، در ارگ سخنرانی میکرد با انتقاد از ممانعت شماری از تیمهای انتخاباتی از بازشماری آرا، گفت: "حالا کیست که نمیگذارد صندوقها بازشماری شود ... تقلب کی کرده است که نمیخواهد صندوقهایش بازشماری شود؟"
رئیس جمهور افزود، ما باورمند به استقلالیت کمیسیونهای انتخاباتی هستیم، ما متعهد به حاکمیت قانون هستیم؛ هر چیزی را که دوباره میشمارند، برایشان اجازه دادهایم.
او علاوه کرد که تیم دولت ساز تاکنون هیچ جایی مانع بازشماری و تفتیش آرا نشده است و با هیچ فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت نکرده است.
هواداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت و از نامزدان ریاست جمهوری، در هفت ولایت مانع بازشماری و تفتیش آرا شدهاند. این اقدام باعث به تاخیر افتادن اعلام نتایج انتخابات نیز شده است. انتخابات ریاست جمهوری شش میزان سال 98 برگزار شد و قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلام شود اما کمیسیون قادر به عملی کردن تقویم انتخاباتی نشد. اکنون بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد و تاکنون مشخص نیست که نتایج چه زمانی اعلام میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این به رسانهها گفته بود که روند بازشماری و تفتیش آرا در 27 ولایت خاتمه یافته است و در 7 ولایت دیگر به دلیل اعتراضات هواداران تیم ثبات و همگرایی، انجام نشده است.
هواداران تیم ثبات همگرایی در کابل و شماری دیگر از ولایتهای کشور، تظاهراتهایی را نیز راهاندازی کردهاند و خواستاری حذف حدود سیصد هزار رای هستند.
تظاهرات برای پنهان شکست
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اعتراض و تظاهرات را حق شهروندان کشور دانست اما گفت که عدهای با راه اندازی تظاهرات درصدد پنهان کردن شکستشان هستند.
آقای دانش که در جمع اعضای ستاد انتخاباتی دولتساز در ارگ سخنرانی میکرد، گفت: "ما همیشه طرفدار شفافیت بودهایم و هدف ما هم از شفافیت، تطبیق قانون و احترام گذاشتن به آرای مردم است ولی دیگران میخواهند با استفاده از عنوان شفافیت و یا تقلب و با راه اندازی تظاهرات، شکست خود را پنهان بسازند و یا توجیه کنند و مانع کار کمیسیون و اعلان نتایج شوند و کشور را به بیثباتی و بحران سوق دهند."
او افزود که اعتراض، شکایت و حتی تظاهرات در کشور ما آزاد است و حق همه است، ولی مرجع قانونی تصمیم گیرنده، کمیسیون مستقل انتخابات و مرجع قانونی رسیدگی به شکایات، کمیسیون شکایات انتخاباتی است و نه هیچ شخص یا نهاد دیگر.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد، کمیسیون مستقل انتخابات نباید بیش از این تأخیر روا دارد و نباید بیش از این سرنوشت سیاسی کشور را در ابهام نگه دارد.
او گفت ما هم به عنوان یک تیم پیشتاز در انتخابات و هم به نمایندگی از مردمی که به این تیم رأی دادهاند، از کمیسیون انتخابات میخواهیم که وظیفه خود را مطابق به قانون و به طور شفاف به پایان رسانده و هر چه زودتر نتایج انتخابات را اعلان کند.
علاوه بر تیم دولت ساز، حدود دوصد عضو شورای ملی و برخی از احزاب نیز در نشستهای جداگانه خواستار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدهاند اما کمیسیون انتخابات تاکنون نتوانسته تصمیمی قاطع بگیرد.