صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرب الاجل رئیس جمهور به اداره محیط زیست؛ ده روز فرصت دارید برنامه واضح برای مبارزه با آلودگی هوا تهیه کنید

ضرب الاجل رئیس جمهور به اداره محیط زیست؛  ده روز فرصت دارید برنامه واضح برای  مبارزه با آلودگی هوا تهیه کنید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در پی افزایش آلودگی هوا در شهر کابل با مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای مرتبط دیدار و از بیبرنامگی آنها ابراز نارضایتی کرده است.
آقای غنی در این دیدار که روز پنجشنبه (14 قوس) در ارگ انجام شده، ضربالاجل ده روزهای برای مسئولان این اداره تعیین کرد و گفت که برنامهای واضح برای نجات مردم از آلودگی هوا طرح شود.
سایت "ایر ویژوال- Air Visual " از منابع بررسیکننده آلودگی هوا که شاخص کیفیت هوا (AQI ) را منتشر میکند، گزارش داده که کابل طی یک هفته گذشته جزء 10 شهر آلوده جهان بوده است. در هفته گذشته بر اساس بررسی این سایت، سه روز متواتر، کابل آلودهترین شهر جهان بود. این سایت از شهروندان کابلی خواسته است که از ماسک و دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند و پنجرههای خانهشان را باز نکنند.
اداره ملی حفاظت محیط زیست اما این آمار و خبر را نمیپذیرد و میگوید که سایت مذکور هیچ گونه مرکز یا ابزاری برای سنجش آلودگی هوا در کشور ندارد.
اما انتقادها و گزارشهای منتشر شده باعث شد که ریاست جمهوری نشستی را در ارگ با حضور مسئولان مربوط و کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگیها برگزار کند.
آقای غنی در این نشست، گفت که در ده روز نخست، در هر دو روز جلسات منظم در بخشهای مختلف برگزار و برنامه واضح برای نجات مردم از آلودگی هوا طرح شود و در ختم هر جلسه اقدامات عاجل برای ده روز آینده روی دست گرفته شود.
عزت الله صدیقی معین معین مسلکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، گفت که برنامههایی در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا روی دست داریم.
آقای صدیقی پیشنهاد کرد که برای کاهش آلودگی هوا، یک روز رخصتی در هفته در طول زمستان، تنظیم رفت و آمد موترهای کلان باربری در کابل، کمپاین آگاهیدهی و استفاده از ماسکها، ثابت نگهداشتن قیمت و کیفیت گاز مایع به خاطر کاهش استفاده از ذغال سنگ، تامین برق دراز مدت، ایجاد سیستم نظارت هوا، نظارت سیستم تسخین اپارتمانها، ایجاد سیستم ترانسپورت عامه و غرس نهال و مراقبت از نهالها روی دست گرفته شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست پیش از این گفته بود که یک برنامه پنج ساله را برای کاهش آلودگی هوا تدوین کرده است و این برنامه در حال تطبیق است.
این برنامه پنج ساله روی درخت کاری، آسفالت کردن کوچهها و خیابانها، مهیا کردن ترانسپورت عمومی، نصب فیلتر در وسایط، خارج مصرف کردن موترهای دودزا، کارکردن سر انرژی بدیل و ثابت نگه داشتن قیمت انرژی پاک تمرکز دارد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این برنامه، تا پنج سال آینده، شاهد کاهش چشمگیر آلودگی هوا در شهر کابل باشیم.
منع استفاده ذغال سنگ غیرمعیاری در شهرکها
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این نشست همچنین به مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست و اعضای کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا دستور داد که به شهرکها پیشنهاد استفاده از انرژی آفتابی داده شود و جلوی آن عده شهرکهایی که از ذغال سنگ غیرمعیاری و فیلترناشده استفاده میکنند، گرفته شود.
آقای غنی به اعضای نشست گفت که در جلسۀ آینده، پیشنهاداتتان را در خصوص شهرکهای که باعث مشکل آلودگی هوا شدهاند، ارائه کنید. او افزود که با مالکین این شهرکها و همچنان داشهای خشتی که مشکل آلودگی هوا را ایجاد کردهاند صحبت شود، راه حل در مدت ده روز همراه یک پیشنهاد منظم آورده شود.
رئیس جمهور علاوه کرد که یک هیات موظف شود تا ابعاد مختلف استفاده از ذغال سنگ را مورد بررسی قرار دهد و در حمامها باید از گاز استفاده شود.
آقای غنی علاوه کرد که پیشنهاد خریداری ماسکها باید ترتیب شود و اطمینان حاصل شود که ماسکها با کیفیت باشد و در چهار ماه آینده عوامل اساسی آلودگی هوا نیز تشخیص شود.
رئیس جمهور همچنین گفت که وزارت مالیه در تعرفۀ موترها تغییر بیاورد و وزارت ترانسپورت اتحادیه باربری را تشکیل دهد. در قسمت سرسبزی و غرس نهالها نیز گفت که در مدت بیست روز، طرح خویش را در قسمت جنگلات ارائه کنید و مسئله سیلبُرها را نیز حل کنند. رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که باید تمرکز واضح ما در سه ماه آینده روی اقدامات عملی که نتایج واضح را در قبال داشته و در هر ماه برای شهروندان کابل مژدۀ جدید در خصوص جلوگیری از آلودگی بدهد، داشته باشیم.
گفتنی است که طی یک دهه گذشته، همه ساله با سرد شدن هوا، اعتراضها نسبت به افزایش آلودگی هوا، بالا میشود اما مسئولان اقدامی موثر برای کاهش این آلودگیها گرفته نمیتوانند. اکنون باید منتظر ماند که نشست ویژه رئیس جمهوری چه مقدار تاثیر خواهد گذاشت.