صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران: از پروسه صلحی حمایت می‌کنیم که حکومت محور باشد

ایران: از پروسه صلحی حمایت می‌کنیم که حکومت محور باشد

محمدابراهیم طاهریان نمایندۀ خاص جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، گفت که ایران از پروسۀ صلحی که حکومتمحور باشد و به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان پیش برده شود، حمایت میکند.
آقای طاهریان روز شنبه (16 قوس) در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دیدار کرد و در مورد سفر نمایندگان طالبان به تهران معلومات داد.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته است که نماینده خاص ایران در امور افغانستان گفته که جمهوری اسلامی ایران بر موقف اصولی خویش که احترام به قانون اساسی افغانستان است، پابند خواهد بود.
گروه طالبان حدود ده روز پیش اعلام کرده بود که هیأتی از گروه طالبان به ریاست ملا برادر آخند، معاون این گروه و رئیس دفتر قطر به تهران سفر کرده است.
وزارت خارجه ایران پس از دیدار نمایندگان طالبان با جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور، اعلام کرده بود که "ایران همواره بر لزوم نقش آفرینی گروههای افغانستانی با مشارکت و محوریت دولت افغانستان برای گفتگو و حل مشکلات افغانستان و تامین امنیت تاکید کرده است."
گفتنی است که پیش از این، برخی منابع و مقامات کشور، حکومت ایران را به حمایت و کمک مخفیانه به گروه طالبان متهم کردهاند. اتهامی که ایران آن را نمیپذیرد.
ریاست جمهوری همچنین در مورد دیدار نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با رئیس جمهور نوشته است که هر دو جانب در رابطه به گسترش روابط دو جانبه و پروسۀ صلح افغانستان، بحث و تبادل کردند.
آقای غنی در این دیدار گفته که صلح و ثبات در افغانستان به معنی صلح و ثبات در منطقه است و تلاش دولت افغانستان این است که صلح و ثبات دائمی در کشور تامین شود.
طی یک سال گذشته گفتگوهای صلح شدت بیشتری گرفته است و منابعی نزدیک به هیأت امریکایی در قطر روز شنبه (16 قوس) به بیبیسی گفتهاند که هیات آمریکایی به قطر رسیده است و گفتگوها با طالبان را از سر گرفته است.
به گفته این منابع موضوع اصلی این گفتگو کاهش خشونتها است که منجر به آغاز گفتگوهای بینالافغانی و آتش بس شود.
هفته گذشته زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد و با رئیس جمهوری و سایر مقامهای سیاسی و دولتی دیدار کرد.