صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معین سواد آموزی وزارت معارف: سالانه حدود 100 هزار تن در کشور باسواد می‌شوند

معین سواد آموزی وزارت معارف:  سالانه حدود 100 هزار تن در کشور باسواد می‌شوند

سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف میگوید که با برنامههایی که روی دست گرفته شده، سالانه بین 60 تا 100 هزار تن در دورههای سواد آموزی، باسواد میشوند.
بر اساس آمارهای وزارت معارف کشور، حدود 10 میلیون شهروند کشور بیسواد هستند که بیشتر آنان بین سنین 15 تا 45 سال قرار دارند.
آقای رحیمی که در "کارگاه هماهنگی و مدیریت موثر کمیته‌‌های سوادآموزی" سخنرانی میکرد، گفت که برنامههای کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت برای محو بیسوادی روی دست گرفته شده است.
معین سوادآموزی وزارت معارف گفت که در برنامههای سوادآموزی، سه گروه؛ یک: کسبه کاران، اتحادیهها؛ دو: سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی؛ سه: زنان مدنظر هستند.
آقای رحیمی همچنین گفت که برنامههای گسترده برای سال 1399 خورشیدی روی دست گرفته شده تا نتیجه بهتری نسبت به سالهای گذشته بدهد. معین سوادآموزی وزارت معارف، میزان بودجه این نهاد را 850 میلیون افغانی اعلام کرد.
به باور کارشناسان آموزشی، با توجه به نرخ بالای بیسوادی در کشور، این مقدار بودجه برای محو بیسوادی کافی نیست و دولت باید توجه بیشتری به بیسوادی کند.
محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف گفت که از چند ماه گذشته به این سو ایجاد اصلاحات بنیادین و اساسی در ساختار تشکیلاتی این وزارت به وجود آمده است.
آقای بلخی افزود که "همانطور که ریاستهای معارف در قالب فعالیتهای تعلیمات عمومی پاسخگویی جدی دارند، در برنامههای سوادآموزی نیز به صورت جدی گزارشده خواهند بود."
معینیت سوادآموزی به هدف ایجاد هماهنگی بین دستاندرکاران بخش معارف در سطح ولایات و ولسوالیها و افزایش موثریت در برگزاری کمیتههای سواد و نظارت از تطبیق تفاهمنامههای امضاء شده با ادارات همکار، ورکشاپ هماهنگی و مدیریت موثر کمیتههای سوادآموزی برگزار کرد.
سرپرست وزارت معارف گفت: امید میرود که این ورکشاپ زمینه سازی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در برگزاری جلسات کمیتههای سواد و تطبیق برنامههای سوادآموزی شود.
خاور امیری آمر سوادآموزی ولایت خوست که در این برنامه شرکت کرده بود، ضمن مفید خواندن برنامه، گفت که زنان در این ولایت علاقه خاصی به آموزش و سوادآموزی دارند.
خانم امیری افزود که مسئولان در این ولایت نیز تمرکز روی باسواد سازی زنان دارند چون این اقدام روی تربیت سالم کودکان نقش مستقیم دارد.
گفتنی است که در این ورکشاپ، برعلاوه مسئولان سوادآموزی ولایات، رؤسای معارف ۳۴ ولایت، نمایندگان والیها، نماینده اداره مستقل ارگانهای محل و برخی ادارات همکار دیگر اشتراک کردند و قرار است طی دو روز در جلسات تخنیکی، کارگروهها و مباحث آزاد چگونگی تدویر جلسات کمیتههای سواد و راهکارهای اثربخشی بسیج منابع محلی را مورد بررسی قرار دهد و راه‌‌حلهای موثر را برای بهبود برنامه جستجو کنند.