صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنگره امریکا صدور ویزۀ خاص مهاجرت به افغان‌ها را تمدید کرد

کنگره امریکا صدور ویزۀ خاص مهاجرت به افغان‌ها را تمدید کرد

کنگره ایالات متحده امریکا صدور ویزۀ خاص مهاجرت (SIV ) برای شهروندان افغانستان را برای سال ۲۰۲۰ تمدید کرده است.
همزمان با تمدید این برنامه، صدور چهار هزار ویزۀ دیگر برای متقاضیان SIV نیز منظور شده است.
تلاشها برای تمدید این برنامه در کنگره امریکا، از سوی جین شاهین، سناتور دموکرات به پیش برده میشد.
خانم شاهین در ماه می لایحۀ دو حزبی برای تمدید این برنامه را پیشنهاد کرده بود.
این لایحه حالا در کنگره امریکا تایید شده و بودجه برای صدور چهار هزار ویزه در جریان سال مالی ۲۰۲۰ شامل بودجۀ وزارت خارجه امریکا شده است.
ویزه خاص مهاجرت به آن عده از شهروندان افغانستان داده میشود که با نظامیان امریکایی و یا نمایندگیهای دولت امریکا در افغانستان کار کرده اند و به این دلیل با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند.
براساس گزارشهای قبلی، نزدیک به ۲۰ هزار شهروند افغانستان در انتظار دریافت این ویزه برای مهاجرت به امریکا هستند.
اما تلاشها برای مصالحه میان امریکا و طالبان، پیش از این شک و تردیدهایی را در مورد تمدید این برنامه بوجود آورده بود.