صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو واقعه جدید پولیو در ارزگان و بغلان ثبت شد

دو واقعه جدید پولیو در ارزگان و بغلان ثبت شد

مقامهای وزارت صحت عامه میگویند که دو کودک در ولسوالیهای دند غوری بغلان و خاص ارزگان ولایت ارزگان به پولیو مبتلا شده اند.
داکتر عبدالقیوم پخلا، مسئول مرکز اقدامات اضطراری برای محو پولیو در ولایات جنوبی افغانستان گفت که خانوادۀ کودک مبتلا پولیو در ارزگان، در ساحۀ بیرون از کنترول دولت زندگی میکنند.
آقای پخلا روز چهارشنبه (۲۰ قوس) گفت که این کودک از ماه اپریل به این طرف، از کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در ولسوالی خاص ارزگان محروم مانده است.
داکتر پخلا افزود که نهادهای همکار برنامۀ مشترک ضد پولیو تلاش میکنند که برای هر کودک واکسین پولیو را برسانند؛ اما با برخی موانع مواجه اند.
او همچنان افزود: "تا زمانی که به هر کودک واکسین پولیو نرسد، تلاشها بر ضد این بیماری به هدف تعیین شده نمیرسد. واقعۀ تازه در ارزگان نشان میدهد که ولایتهای جنوبی با تهدیدهای بلند پولیو مواجه است".
مرجان راسخ، یکی از مسئولان برنامۀ محو پولیو در وزارت صحت عامه گفت که کودک مبتلا به پولیو در دند غوری بغلان چهار ساله است. او گفت که این نخستین واقعۀ مثبت پولیو در سال روان در بغلان است.
از آغاز سال روان میلادی به این طرف، ارقام مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ۲۴ واقعه رسید. پیش از هشت واقعه در ارزگان، پنج مورد در هلمند، چهار در کندهار، دو مورد در پکتیا و سه واقعه در بادغیس، کنر و ننگرهار ثبت شده بود.
از جملۀ تمام واقعات مثبت پولیو در افغانستان، تنها ۱۸ واقعه آن در ولایات جنوبی بوده است.
مقامهای صحی تاکید دارند که برای جلوگیری از گسترش ویروس پولیو، باید کمپاین پولیو خانه به خانه تطبیق شود.