صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله طالبان در بگرام؛ حدود 90 غیرنظامی زخمی شده‌اند

حمله طالبان در بگرام؛ حدود 90 غیرنظامی زخمی شده‌اند

مسئولان دولتی در ولایت پروان میگویند که بر اثر حمله انفجاری گروه طالبان در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام، دستکم 90 غیرنظامی که اکثرشان زنان و کودکان هستند، زخمی شدهاند.
شورشیان وابسته به گروه طالبان حوالی ساعت شش صبح روز چهارشنبه (20 قوس) یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی پایگاه بگرام منفجر کردند و شماری از مهاجمان وارد یک مرکز صحی شدند.
مسئولان نظامی بگرام میگویند که بر اثر این حمله یک تن کشته و دستکم 90 تن دیگر زخمی شدهاند. اکثر این زخمی شدگان، زنان و کودکان هستند.
عبدالشکور قدوسی، ولسوالی بگرام به رسانهها گفته که در این حمله انتحاری یک خانم کشته و حدود 90 غیرنظامی دیگر که زنان و کودکان شامل هستند؛ زخمی شدهاند. زخمیان جهت تداوی به شفاخانه ولایت پروان انتقال داده شدهاند.
وحیده شهکار، سخنگوی والی  پروان گفت که این موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی یک شفاخانه بنام "شفاخانه کوریا" منفجر شد.
نیروهای ناتو مستقر در افغانستان نیز تایید کردهاند که انفجاری در نزدیکی پایگاه بگرام رخ داده ولی به نیروهای ناتو آسیب نرسیده، اما یک شفاخانه در محل به شدت صدمه دیده است.
گروه طالبان با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است و مدعی شده که افراد آنها توانستهاند وارد پایگاه بگرام شوند.
ریاست جمهوری با نشر اعلامیهای این حمله را "تروریستی" و "جنایت بشری" خوانده و گفته که تروریستان با انجام حملۀ تروریستی بر تاسیسات عامه و مراکز خدماترسانی صحی، به اهداف شوم شان نمیرسند، زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی ما آنان را در هر کجا سرکوب و به جزای اعمال شان میرسانند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری نیز گفته است که تا زمانی که شورشیان گروه طالبان به خشونتشان ادامه دهند؛ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نظام و شهروندان این سرزمین، دفاع خواهند کرد.
این حمله در حالی به وقوع میپیوندد که نمایندگان گروه طالبان و آمریکا در دوحه قطر مشغول مذاکره صلح هستند. آمریکاییها گفتهاند که موضوع اصلی مذاکرات این دور روی کاهش "خشونتها و آتشبس" متمرکز است.
اما سخنگوی گروه طالبان به بیبیسی گفته که تا زمانیکه میان آمریکا و طالبان توافقی حاصل نشود، آتشبس نخواهد شد. سه ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان را که به مراحل نهایی رسیده بود، به دلیل کشته شدن یک سرباز آمریکایی در نتیجه حمله طالبان به صورت غیرمنتظره لغو. این مذاکرات شنبه هفته جاری از سر گرفته شد.