صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به زودی اعلام می‌شود

نتایج ابتدایی انتخابات  ریاست جمهوری به زودی اعلام می‌شود

منابع معتبرمیگویند که کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری  را به زودی اعلام میکند.
یک منبع معتبر شام روز گذشته (چهارشنبه، 20 قوس) به روزنامه "افغانستانما" گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در جریان 24 ساعت آینده "صد درصد" اعلان میشود.
علاوه بر این، سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات نیز به رسانهها گفتهاند که آنها برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند و این نتایج را به زودی اعلام خواهند کرد.
سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری خبر میدهند که پیش از این، این کمیسیون دوبار در موعد تعیین شده، نتوانست نتایج را اعلام کند.
بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون گفت که به دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، قادر به اعلام نتایج نیست و این نتایج را به تاریخ 23 عقرب اعلام میکند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل مخالفت تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله با روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری، در 23 عقرب نیز نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
عبدالله: اعلام نتایج قابل قبول نیست
همزمان با نشر خبرهای از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی و رئیس اجرائیه کنونی، گفته است که این نتایج را نمیپذیرد.
آقای عبدالله صبح دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت "درصورتیکه کمیسیون انتخابات نتایج ابتدائی را بدون رسیدگی به خواستهای قانونی تیمهای انتخاباتی اعلان کند، اعلان کمیسیون برای ما قابل قبول نبوده و در برابر آن بیتفاوت نخواهیم ماند".
تیم انتخاباتی آقای عبدالله با روند بازشماری بیش از 2800 محل رایدهی مخالف است و دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در هفت ولایت مسدود کرده است.
این تیم انتخاباتی میگوید قبل از بازشماری آرا، باید 300 هزار رایی که به ادعای آنها اساس بایومتریک ندارد، باطل اعلام شود.
پاسخ کمیسیون انتخابات چیست؟
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به ادعای تیم ثبات و همگرایی گفته است که "هیچ رایی" بدون تفتیش و بررسی باطل نمیشود.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بازشماری آرا برای تأمین شفافیت نتایج انتخابات و جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک است.
این کمیسیون بارها از نامزدان انتخابات خواسته است که با این کمیسیون همکاری کند تا بتواند نتایج انتخابات را اعلام کند.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه هفته جاری برای شکستن بن بست انتخابات، یک نشست معلوماتی در مورد انتخابات با نمایندگان نامزدان و احزاب برگزار کرد، اما نماینده تیم ثبات و همگرایی این جلسه را ترک کرد و این جلسه بینتیجه پایان یافت. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد، اما اکنون که بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات میگذرد، هنوز نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ جدید برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری، تعیین نکرده است.