صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای امنیتی کشور یک گمرگ طالبان را در فراه تخریب کردند

نیروهای امنیتی کشور یک گمرگ طالبان را در فراه تخریب کردند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که نیروهای امنیتی کشور یک گمرک گروه طالبان را در ولایت فراه تخریب کرده اند. این وزارت افزوده که این گمرک طالبان در ولسوالی «شیب کوه» موقعیت داشته که در ادامه عملیات نظامیان کشور زیر نام «بختور» از بین برده شده است.
فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه(۲۳ جدی) به صدای امریکا گفته که طالبان از این گمرک روزانه بیش از سه میلیون افغانی جمعآوری میکردند.
آقای امان افزوده که طالبان بیشتر در شاهراههای غرب افغانستان به ویژه در ولایتهای فراه، غور و هرات به جمعآوری پول پرداخته اند، اما بسیاری از کمرگهای آنان در این ولایتها توسط نظامیان افغان از بین برده شده است.
وزارت دفاع ملی همچنان میگوید که گروه طالبان با ایجاد گمرکها در ساحات دور دست، بخشی از منابع مالی شان را تامین میکنند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرده که در عملیات «بختور» که از چندین هفته به اینسو در فراه جریان دارد تا اکنون ساحات وسیع در این ولایت از وجود طالبان پاکسازی شده و تلفات سنگین بر این گروه وارد شده است.