صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: پروسه توزیع جواز اسلحه به تعلیق در آید

رئیس جمهور:  پروسه توزیع جواز اسلحه به تعلیق در آید

در پي افزايش ناامني در شهر کابل، محمد اشرف غني، رئيس جمهور کشور، دستور داده است که پروسه توزيع جواز اسلحه در اين شهر، به تعليق در آيد.
بر اساس اعلاميه ارگ رياست جمهوري، آقاي غني ديروز (سه شنبه، 24 جدي) در ديدار با باشندگان ناحيه پنجم شهر کابل گفته است که «اينکه چه تعداد نفر جواز حمل سلاح دارند و چرا سلاح حمل ميکنند بايد مشخص شود و همچنين پروسه توزيع جواز اسلحه بايد به تعليق در آيد.»
او افزوده که مشکلات امنيتي بايد طبقه بندي شود و يک کميته به منظور تشخيص عاملان آزار و اذيت، تهديد، کشتار و صدمه رساندن به مردم، ايجاد شود.
در هفتههاي اخير اعتراضات مردم به ناامني، به ويژه سرقتهاي مسلحانه و رهگيري، در شهر کابل افزايش يافته است. افزايش اعتراضات باعث شده است که رئيس جمهور برنامه ديدار با باشندگان نواحي مختلف شهر کابل را آغاز کند و شخصا با مردم به بررسي مشکلات پايتخت بپردازد.
آقاي غني در ديدار با باشندگان ناحيه پنجم شهر کابل گفته است که هدف از آغاز ديدارهايش با مردم اين است مشکلات را از زبان مردم بشنود؛ زيرا ديدارهاي بالواسطه نتايج خوبي در پي نداشته است.
رياست جمهوري در اعلاميه خود گفته است که در اين ديدار، باشندگان ناحيه پنجم شهر کابل مشکلات شان را در زمينههاي مختلف با رئيس جمهور مطرح کردند و پيشنهادات شان را نيز به آقاي غني ارائه کردند.
باشندگان اين ناحيه شهر کابل از مسدود بودن جادهها توسط افراد زورمند، غصب زمين، مداخله در مقرريهاي حوزههاي پوليس، قتلهاي هدفمند، سرقتهاي مسلحانه و موجوديت افراد مسلح غير مسئول شکايت کردهاند.
رئيس جمهور غني به باشندگان ناحيه پنجم شهر کابل گفته است که خواستهاي آنها به برنامه تبديل ميشود و تطبيق خواهد شد.
او تأکيد کرده است که «حکومت در راستاي مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غيرمسئول جدي است و در صورت نياز، دستور استعمال قوه و عمليات را در برابر آنان را صادر خواهد کرد.»
آقاي غني افزوده که «حوصله مردم به پايان رسيده» و گفته که ديگر زورمندان در ناحيه پنجم باعث آزار و اذيت مردم نخواهند شد.
او نقش علما، بزرگان و وکلاي گذر را در تأمين امنيت، به خصوص امنيت زنان مهم خوانده است و افزوده که براي مصؤنيت زنان، در حوزههاي پوليس دفاتري براي امنيت زنان ايجاد شود.
سرقتهاي مسلحانه شب هنگام در کابل در سال جاري جان چندين شهروند را گرفته است. در آخرين مورد، زماني که يک دانشجوي دانشگاه امريکايي افغانستان توسط دزدان مسلح در ناحيه سيزدهم شهر کابل به قتل رسيد، اعتراضات به ناامني در پايتخت افزايش يافت.
شهروندان با راه اندازي يک کمپاين در شبکههاي اجتماعي و با استفاده از هشتگ «کابل امن نيست» به افزايش ناامنيها اعتراض کردند و خواستار توجه جدي حکومت به امنيت پايتخت شدند.
پس از اين اعتراضات، وزارت امور داخله عملياتهاي شبانه و اوپراتيفي را در شهر کابل راه اندازي کرد و شمار زيادي از سارقان و افراد مسلح غيرمسئول را از نواحي مختلف کابل، بازداشت کرد.