صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاوران امنیت ملی افغانستان و هند روی گسترش روابط دو جانبه بحث کردند

مشاوران امنیت ملی افغانستان و هند روی گسترش روابط دو جانبه بحث کردند

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور که برای اشتراک در نشست «رایزانا 2020» به هند رفته است، با اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند دیدار کرده است.
بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، این دیدار دیروز (سه شنبه، 24 جدی) در دهلی جدید انجام شده و دو طرف در مورد گسترش روابط دو جانبه و تحولات اخیر منطقه بحث کردهاند.  دفتر شورای امنیت ملی نوشته است که در این دیدار دو طرف برای بهبود و تقویت روابط دوستانه میان دو کشور «یکبار دیگر تجدید پیمان کردند.»
مشاور امنیت ملی کشور دیروز به هدف اشتراک در نشست رایزانا (Raisina Dialogue ) به هند رفت. دفتر شورای امنیت ملی نوشته است که آقای محب در این نشست در مورد امنیت، صلح، تجارت و انکشاف اقتصادی سخنرانی میکند.
این نشست همه ساله با حضور رهبران جامعه جهانی از سکتورهای مختلف سیاست، تجارت، رسانهها و جامعه مدنی برگزار میشود. در این نشست، سران دولتها، رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزرای کلیدی، مشاوران امنیت ملی و  فعالین بخشهای مختلف کشورها شرکت میکنند.
سران کشورها در این نشست روی پالیسیهای بینالمللی و گفتگوهای چند جانبه و چند سکتوری بحث و تبادل و نظر میکنند.
دفتر شورای امنیت ملی همچنین اعلام کرده که آقای محب در حاشیه این نشست با وزیران خارجه ایران، ازبیکستان، ایستونیا و مقامهای سایر کشورها و سازمانهای دیگر، دیدار میکند.