صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان: با امریکا درمورد امضای توافق‌نامه صلح ومراسم آن گفتگوکرد‌ه‌ایم

طالبان: با امریکا درمورد امضای توافق‌نامه صلح ومراسم آن گفتگوکرد‌ه‌ایم

گروه طالبان اعلام کرده که تیم مذاکره کننده آنها و تیم مذاکره کننده امریکا در دوحه، پایتخت قطر، در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن، گفتگو کردهاند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، دیروز (جمعه، 27 جدی) در صفحه تویتر خود نوشت که مذاکرات در این مورد با حضور ملا برادر، معاون سیاسی گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، صورت گرفته است. او افزوده که مذاکرات بین دو طرف روز پنجشنبه هفته گذشته از سر گرفته شده و تا چند روز دیگر، ادامه دارد.
دهمین دور مذکرات امریکا و طالبان در شانزدهم ماه قوس آغاز، اما با گذشت حدود یک هفته و بعد از حمله گروه طالبان به پایگاه نظامی بگرام که در آن نیروهای امریکایی مستقر هستند، این مذاکرات به صورت موقت متوقف شد.
زلمیخلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان آن زمان نوشت من در دیدار با طالبان از این حمله ابراز «انزجار» کردم و افزود که طالبان باید نشان دهند که میتوانند و میخواهند به خواست مردم افغانستان که صلح است پاسخ دهند. آقای خلیلزاد گفت که ما «وقفه کوتاهی میگیریم تا آنها با رهبران شان مشوره کنند.»
مقامات امریکایی هنوز در مورد از سرگیری مذاکرات با گروه طالبان و صحبت در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن، واکنشی نشان ندادهاند.
واکنش دولت افغانستان
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به از سرگیری مذاکرات بین امریکا و طالبان و صحبت در مورد امضای توافقنامه صلح، بر خواست دولت افغانستان مبنی بر تأمین آتشبس، تأکید کرده است.
آقای صدیقی در صفحه رسمی تویترش نوشته است که «طرحی که در آن آتشبس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت خواهد بود.»
او افزوده که «صلح برای دولت، مردم افغانستان و متحدین بین المللی ما اولویت اساسی است.تامین آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و با عزت که خواست مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، می باشد. هر طرحی که درآن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم ودولت قرار خواهد گرفت.»
بعد از آغاز دور دهم مذاکرات بین امریکا و طالبان، گفته میشد که دو طرف در این دور روی «کاهش خشونت و آتشبس» بحث میکنند.
در جریان این دور از گفتگوها، گزارشهای نیز نشر شد که طالبان پذیرفتهاند که خشونتها را در شهرهای بزرگ، شاهراهها و مراکز ولایات و ولسوالیها، کاهش میدهند.
اما دولت افغانستان میگوید که کاهش خشونت «معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه عملی ندارد» و برای آغاز گفتگو با طالبان، باید آتشبس سراسری در افغانستان تأمین شود.