صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار رئیس جمهور با شهروندان غرب کابل؛ اقدامات مسئولان کابل کافی نیست

دیدار رئیس جمهور با شهروندان غرب کابل؛ اقدامات مسئولان کابل کافی نیست

محمد اشرف غني رئيس جمهور کشور در چهارمين نشست «گفتمان ملي»، نظريات، مشکلات و پيشنهادات شهروندان ناحيههاي ششم، هفتم و سيزدهم شهر کابل را شنيد و گفت که اقدامات مسئولان شهر کابل کافي نيست.
شماري از شهروندان غرب کابل، روز شنبه (28 جدي) در ارگ با محمد اشرف غني رئيس جمهور کشور ديدار و خواستهها و پيشنهادهايشان را مطرح کردند.
محمد عارف حيدري که به نمايندگي از شهروندان سخنراني ميکرد، از نبود ترانسپورت عمومي، سرک، تعمير براي مکاتب، فضاي تفريحي، برق منظم شکايت کرد و از رئيس جمهور خواست که به اين موارد توجه کند.
آقاي حيدري همچنين به اعمار حريم دريا از کمپني تا ميدان شهيد مزاري، قير ريزي سرک دارالامان تا ريشخور، تأمين امنيت ناحيههاي مذکور و رسمي سازي شماري از مساجد اشاره کرد و خواستار توجه رياست جمهوري شد.
آقاي غني پس از شنيدن اين خواستها و پيشنهادات گفت که در کنار اصلاحات ديگر، در امنيت کابل تغييرات سراسري رونما خواهد شد و همچنان در پوليس ملي اصلاحات اساسي به ميان مي آيد. ترس مردم از پوليس بايد به باور تبديل شود و کابل مصئون شود، چون بدون اين کار اين سرمايه بشري و طبيعي ضايع ميشود.
رئيس جمهور خطاب به شهروندان غرب کابل گفت که که تشخيص شما نقشة راه من است. پيشنهادات و نظريات شما به برنامه و پلان مبدل ميشود. بدون همکاريتان، مشکل ناامني کابل و ديگر مشکلات حل نميشود.
او تصريح کرد که اقدامات مسئولان کابل کافي نيست، آنان بايد در شش ماه آينده مشکلات موجود را حل کنند و رضايت مردم را به کسب کنند.
رئيس جمهور همچنين حمايت مردمي را در تغيير ساحات غيرپلاني به ساحات پلاني، ايجاد محيط مناسب و استملاک مهم خواند و گفت، در اين بخش با ايجاد نظم و سيستم، عوايد شهر کابل ده برابر افزايش خواهد يافت.
آقاي غني گفت که بايد زمينه استفاده از برق آفتابي فراهم شود و به رئيس شرکت برشنا هدايت داد تا در مدت سه هفته مشکلات موجود در قسمت برق، به خصوص مشکلات در پرداخت صرفية برق شهروندان، به صورت اساسي حل و مديريت شود.
وي در قسمتي ديگر از سخنان خود افزود که مشکلات زنان ابعاد فرهنگي و پيچيده دارد و به منظور تشخيص و حل اين مشکلات، با زنان در نشست هاي اختصاصي بحث خواهد شد.
رئيس جمهوري به رئيس معارف شهر کابل هدايت داد تا در مدت چهار هفته پلان منظمي را بخاطر جلوگيري از آزار و اذيت شاگردان به خصوص شاگردان اناث ترتيب کند، در غير آن اين رياست لغو خواهد شد.
رئيس جمهور کشور همچنين افزود که درياي کابل مديريت ميشود، ساحه شير دروازه به پارک ملي مبدل ميشود و در ساحه سبز کابل تغييرات اساسي به ميان ميآيد.
گفتني است که در اين نشست، محمد امين غيرت به نمايندگي از معارف و جوانان، مولوي عبدالرحمن به نمايندگي از علما، سيماگل جمالي به نمايندگي از زنان، خوشحال ياري به نمايندگي از وکلاي گذر و محمد عارف حيدري به نمايندگي از اصناف و بزرگان قومي، سخنراني کردند.