صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی فاریاب: طالبان شش عضو یک خانواده را کشتند

والی فاریاب: طالبان شش عضو یک خانواده را کشتند

مسئولان دولتی ولایت فاریاب در شمال کشور میگویند که افراد طالبان شنبه شب در ولسوالی اندخوی این ولایت شش عضو یک خانواده شامل زنان و کودکان را کشتهاند.
نقیب الله فایق، والی فاریاب به بیبیسی گفته که این افراد حوالی ساعت هفت شنبه شب وارد یک خانه شده و دست به تیراندازی زدند که در نتیجه شش عضو یک خانواده از جمله زنان و کودکان کشته و دو عضو دیگر این خانواده زخمی شدند.
او گفته که این حمله در منطقه «اروگنجی خانه» در ولسوالی اندخوی رخداده که در کنترل گروه طالبان است. به گفته آقای فایق افرادی که دست به این کار زدهاند افراد وابسته به ولسوال خودخوانده طالبان است.
گروه طالبان با نشر خبرنامهای گفته که این حادثه به دلیل «خصومت شخصی» بوده و به افراد این گروه ارتباط ندارد.
آقای فایق توضیح داده که در این حادثه دو زن، یک دختر سیزده ساله، یک دختر چهار ساله و دو مرد کشته شدهاند. او افزوده که یک کودک چهار ماهه با مادرش شدیدا زخم برداشته و پای این کودک چهار ساله را نیز داکتران به دلیل زخمی شدید قطع کرده است.
قبل از این محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور نیز گفته بود که «افراد طالبان» شش عضو خانواده را کشته و دو نفر دیگر را نیز زخمی کردهاند.