صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس کابل 12 تن را بشمول یک خانم به ارتکاب جرایم جنایی بازداشت کرد

پولیس کابل 12 تن را بشمول یک خانم به ارتکاب جرایم جنایی بازداشت کرد

وزارت امور داخله اعلام کرده که منسوبین پولیس کابل با راه اندازی چند رشته عملیات در نقاط مختلف شهر کابل، 13 تن را در پیوند به جرایم گوناگون بازداشت کردهاند.
بر اساس خبرنامهای که روز یکشنبه (29 جدی) از سوی این وزارت منتشر شد، این افراد به جرایم چون قتل، بزهکاری، حمل سلاح غیرقانونی، جعل و فریبکاری، فروش مواد مخدر و آزار و اذیت کودکان دست داشتند که در عملیاتهای هدفمند پولیس کابل بازداشت شدهاند.
وزارت داخله افزوده که پولیس کابل با راه اندازی عملیات هدفمند در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل، دو تن از چپاولگران حرفوی را که در قضایایی رهزنی و چپاول اموال قیمتی مردم، در مسیر سرکهای این ولسوالی نقش داشتند دستگیر کرده است.
در خبرنامه وزارت داخله آمده که در یک رویداد دیگر، پولیس کابل یک تن را که در منطقه کوتل خیرخانه در مربوطات حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل یک کودک را با تهدید اسلحه و چاقو مورد آزار و اذیت قرار داده بود، بازداشت کرده است.
وزارت داخله همچنین گفته که نیروهای پولیس یک خانم را در پیوند به جعل و فریبکاری، از مربوطات حوزه هفدهم امنیتی کابل بازداشت کرده است.
وزارت داخله با نشر خبرنامه جداگانه نوشته که منسوبان پولیس کابل، طی عملیاتهای جداگانه، 5 تن را به ارتکاب جرمهای گوناگون به ویژه دزدی، چپاولگری و فروش مواد مخدر از مربوطات حوزههای دوم، سیزدهم وشانزدهم  شهر کابل بازداشت کردند.
نصرت رحیمی سخنگویی وزارت داخله نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که نیروهای پولیس دو تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل بازداشت کردهاند.
وزارت داخله همچنین از باشندگان کابل خواسته که در راستای ردیابی و شناسایی مجرمین با نیروهای پولیس همکاری کنند.