صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: طرح کاهش خشونت، فرارازصلح وفریب مردم وجامعه جهانی است

دانش: طرح کاهش خشونت، فرارازصلح وفریب مردم وجامعه جهانی است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که طرح کاهش خشونت و مانند آن یک طرح مبهم و یک نوع فرار از صلح و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است.
آقای دانش روز یکشنبه (29 جدی) در نشست «رونمایی استراتیژی محافظت مدافعین حقوق بشر در افغانستان» گفت: «ممکن است با چنین توجیهاتی از طرف گروه طالبان و حامیان آن، جانب ایالات متحده حاضر شود سند توافقنامه را امضا کند اما این برای مردم افغانستان که طرف اصلی قضیه است، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»
او افزود که اگر بین طالبان و امریکا توافقنامه صلح امضا شود، یک حرکت مثبت است ولی طرف اصلی جنگ، حکومت و مردم افغانستان هستند ولی تاکنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروههای قومی در حاشیه قرار گرفتهاند و در چنین وضعیتی تحقق صلح امکان پذیر نیست.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین علاوه کرد که موضوع مهم دیگر، محتوای توافقنامه صلح و اصول اساسی مورد توافق است. صلحی مورد قبول مردم افغانستان است که همه جوانب، از جنگ دست کشیده و با مشارکت در قدرت از طریق میکانیزمهای دموکراتیک و قانونی، فضای زندگی سیاسی مسالمت آمیز را برای مردم افغانستان فراهم کنند.
این سخنان را آقای دانش در حالی مطرح میکند که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در یک پیام ویدیویی گفته بود که طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان اعلام آمادگی کرده و گفته که کاهش خشونت یک گام برای رسیدن به توافق صلح است.
آقای قریشی گفته بود: «امروز یک پیشرفت خوب صورت گرفته است. طالبان برای تقاضای کاهش خشونت ابراز آمادگی کردهاند و من فکر میکنم این تصمیم باعث برداشتن یک گام به سوی معاهده صلح است. پاکستان در این زمینه مسئولیتی را که به عهده داشت، تاحدی کافی انجام داده. خواست ما این است که همه منطقه به طرف صلح گام بردارد تا افغانستان و مردم پاکستان از منفعت آن بهرهمند شوند.»
آقای دانش اما میگوید که در این رابطه اصل جمهوریت و حقوق شهروندی و صیانت از حقوق بشر در رأس اصول اساسی و ارزشهایی قرار دارد که مردم افغانستان در طول چندین دهه در راه آن قربانی دادهاند و مبارزه کردهاند.
او گفت: انتخابات، آزادی بیان، آزادی رسانهها و احترام به حقوق زنان و اقلیتها، جزء اصول اولیه حقوق بشری افراد است. بنابراین توافق بر نظام امارتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد شنیده شود و جمهوریت و حقوق بشری افراد را نقض کند، نه تنها صلح را به ارمغان نمیآورد بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
معاون ریاست جمهوری افزود که اکنون یک سال است که مذاکرات صلح بین گروه طالبان و نماینده خاص آمریکا آغاز شده و پیشرفتهایی هم داشته است. ما به عنوان دولت و ملت افغانستان بدون شک از برقراری صلح استقبال می کنیم.
او علاوه کرد، تأمین امنیت پایدار و خاتمه جنگ خانمانسوز از آرزوهای دیرینه مردم ما است ولی آنچه برای همه ما مهم است اول میکانیزم مذاکرات صلح و فضای مناسب برای این مذاکرات است که به نظر حکومت افغانستان تا زمانی که مذاکره مستقیم بین الافغانی با محوریت حکومت افغانستان آغاز نشود و آتش بس سراسری برقرار نشود، هیچ اعتمادی بین دو طرف و هیچ امیدی برای آینده پدید نخواهد آمد.
روز شنبه نیز ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده که گروه طالبان با پیشنهاد آتشبس، به دور تازه مذاکره با ایالات متحده آمریکا وارد شود. ابراز امیدواری حکومت در حالی است که روز جمعه گروه طالبان اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و این گروه در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن گفتوگو کردهاند. در حالیکه دولت بر لزوم برقراری آتشبس تاکید میکند، گروه طالبان میگوید که تنها به کاهش خشونت در شهرهای بزرگ موافقت کرده است.
گفتنی است که تاکنون 10 دور گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان برگزار شده اما دو طرف هنوز به توافق نرسیدهاند.