صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه : 112 مرکز صحی توسط طالبان مسدود شده است

وزارت صحت عامه : 112 مرکز صحی توسط طالبان مسدود شده است

وزارت صحت عامه کشور ميگويد که 112 مرکز صحي توسط مخالفان مسلح مسدود و 52 مرکز ديگر بر اثر جنگ تخريب شده است.
فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه روز سهشنبه (اول دلو) در يک نشست خبري در کابل گفت که مخالفان مسلح دولت 112 مرکز صحي را مسدود کردهاند که شماري از آنها توسط محاسن سفيدان دوباره فعال شده است.
آقاي فيروز افزود، مخالفان مسلح در شماري از ولايتها –فراه و نيمروز- حتي به کارمندان ما اجازه تطبيق واکسين را نميدهند.
بر اساس آمارهاي وزارت صحت عامه، حدود 3500 مرکز صحي در نقاط مختلف کشور فعال است که طي يک سال گذشته، 400 مرکز ديگر اضافه شده است.
وزير صحت عامه کشور گفت که با افزايش مراکز صحي در کشور دسترسي مردم به خدمات از 57 درصد به 90 درصد رسيده است.
او همچنين علاوه کرد که در تمام ولايات کشور يا شفاخانه جديد ايجاد شده است و يا اينکه خدمات انکشاف يافته و يا اينکه سنگ تهداب مراکز صحي آن گذاشته شده است.
وزير صحت عامه همچنين آموزش بيش از 7 هزار قابله را يک دستاورد خواند و گفت که در بيش از 90 درصد مراکز صحي، يک قابله مصروف است که به مدت 10 الي 20 ماه به شکل تخصصي آموزش ديده است.
وزير صحت عامه گفت که در گذشته شمار مراکز درماني براي تداوي واقعات سوختگي محدود بود، اما اکنون اين محدوديت رفع شده است.
او همچنان بهره برداري شفاخانه هاي جديد دولتي، ايجاد نخستين مرکز تشخيص بيماري سرطان، فعال سازي انستيتوت لابراتوار و تقويت خدمات کابل امبولانس و گسترش آن به چند ولايت را، از ديگر فعاليتهاي اين وزارت در پنج سال اخير دانست.
وزير صحت عامه در بخشي از سخنانش گفت اولين عمليات پيوند گرده روي يک بيمار در شفاخانه ملي تخصصي محمد علي جناح توسط داکتران افغان موفقانه صورت گرفته و اکنون وضعيت بيمار قناعت بخش است.
آقاي فيروز گفت که وزارت صحت عامه به هدف تامين صحت و سلامت شهروندان تلاش کرده است خدمات با کيفيت براي بيماران فراهم شود و ميزان مرگ و مير مادران، نوزادان و اطفال در کشور کاهش يابد.