صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شناسایی و بازداشت ۱۲ نفوذی طالبان در نیروی پولیس قندهار

شناسایی و بازداشت ۱۲ نفوذی طالبان در نیروی پولیس قندهار

مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند که ۱۲ نفوذی گروه طالبان در میان نیروی پولیس این ولایت شناسایی و بازداشت شدهاند.
جمال ناصر، سخنگوی پولیس قندهار، روز سه شنبه (۲۲ دلو) به خبرگزاری افق گفته که این افراد قصد اعمال تخریبی را داشتند که در نتیجه بررسی و تحقیق نیروهای کشفی و استخباراتی پولیس، شناسایی و بازداشت شدهاند. سخنگوی پولیس قندهار افزوده که این افراد در جریان دوهفته اخیر در نقاط مختلف ولایت قندهار شناسایی و بازداشت شدهاند. گروه طالبان هنوز در این زمینه چیزی نگفته است.
پیش از این نیز افراد نفوذی گروه طالبان در صفوف نیروهای امنیتی در برخی از ولایات از جمله قندهار و زابل باعث کشتهشدن این نیروها شده و تلفات خودی نیروهای امنیتی را افزایش دادهاند.
نهادهای امنیتی پیش از این گفتهبودند که برنامه گستردهای را برای تصفیه صفوف نیروهای امنیتی از وجود نفوذیهای طالبان روی دست دارند؛ اما این مشکل هنوز وجود دارد.