صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت خواستار همکاری بین‌المللی برای مبارزه با شیوع احتمالی ویروس کرونا شد

وزارت صحت خواستار همکاری بین‌المللی برای مبارزه با شیوع احتمالی ویروس کرونا شد

وزارت صحت عامه با برگزاری نشستی به منظور مبارزه با شیوع احتمالی و چگونگی کنترل ویروس کرونا، خواستار همکاری نهادهای بینالمللی شد.
وزارت صحت عامه، روز چهارشنبه (23 دلو) با راه اندازی نشست اضطراری در پیوند به جلوگیری از شیوع و کنترول ویروس کرونا در افغانستان خواهان همکاری نهادهای صحی بینالمللی شد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در این نشست کارکردها و نیازمندیهای این وزارت را در رابطه به جلوگیری و کنترول ویروس کرونا با نمایندگان نهادهای کمک کننده در میان گذاشت و خواهان همکاری های بیشتر آنان در این زمینه شد.
آقای فیروز، ویروس کرونا را یک تهدید صحی برای تمام کشورها به ویژه افغانستان خواند و گفت: «وزارت صحت عامه با وجود اینکه امکانات کمی در اختیار دارد، تدابیر جدی را برای جلوگیری از شیوع و کنترول این ویروس روی دست گرفته است؛ اما نظر به سرعت شیوع این ویروس وزارت صحت عامه به همکاری بیشتر نیاز دارد.»
با این وجود، نمایندگان شرکای صحی بینالمللی گفتند که جلوگیری از شیوع و کنترول این ویروس را در اولویت کاریشان قرار داده و از هیچ همکاری در این زمینه با وزارت صحت عامه افغانستان دریغ نخواهند کرد.
توظیف تیمهای صحی برای سکریننگ مسافران در میدانهای هوایی، مرزها و بنادر، ایجاد بخشهای ویژه قرنطین جهت کنترول ویروس کرونا در کابل و ولایات، راه اندازی برنامههای آگاهی دهی، ایجاد کمیته مشترک بین سکتوری، ایجاد کمیته اضطراری از جمله اقدامات عمدۀ وزارت صحت عامه است که برای مبارزه با ویروس کرونا روی دست گرفته است.
پیش از این سفیر چین در کابل در دیدار با سرپرست وزیر خارجه افغانستان گفته بود، در صورت شیوع ویروس کرونا به افغانستان همکاری لازم را انجام خواهد داد. در حالی که نگرانیها از گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان افزایش یافته؛ اما تاهنوز هیچ حادثه مثبت از این ویروس در افغانستان ثبت نشده است.