صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تا برف پایین می‌آید، کرایه موتر بالا می‌رود

تا برف پایین می‌آید، کرایه موتر بالا می‌رود گزارش : عادله حسینی

کابلیها در فصل سرد زمستان در کنار نبود امکانات گرمایشی و آلودگی بیش از حد هوا، با چالشی دیگر مواجه میشوند که بالا رفتن کرایه موترهاست.
در زمستان جاری حدود چهار بار نعمت برف بر سر شهروندان کابلی بارید اما این نعمت باعث میشد که شماری از رانندگان کرایهها را دو برابر کنند. اقدامی که باعث رنجش و اعتراض مسافران میشود.
علی احمدی که در طول زمستان چندین بار با چنین مواردی برخورده است، میگوید که شماری از رانندگان موترهای مسافربری از این فرصت سوء استفاده میکنند.
او به روزنامه افغانستانما گفت که هنگامی که برف می بارد و اینکه یخبندان میشود، موترهای مسافربری اقدام به سوءاستفاده میکنند و کرایهشان را بالا تا دو برابر میکنند.
این شهروند کابلی همچنین افزود که ممکن است که در روزهای برفی، مردم کمتر موتر شخصیشان را به دلیل مسدود بودن کوچه ها بیرون بیاورند و این باعث افزایش مسافر و سوءاستفاده رانندگان مسافرکش شود.
او علاوه کرد که نهادهای مسئول مثل وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل باید در قسمت کنترول کرایه موتر توجه کنند و جلوی اخاذی موتروانان را بگیرد.
محبالله دیگر شهروند کابلی نیز با شکایت از این روند میگوید که رانندگان موترهای مسافربری نه تنها در مواقع برف باری کرایهشان را بالا میبرد بلکه هنگامی که هوا تاریکتر میشود نیز اقدام به بالا بردن کرایه میکند. او گفت که همیشه در مسیر سرای شمالی در ناوقتهای شب، موتر پیدا نمیشود و اگر پیدا شود تکسی 40 یا 50 افغانی میگیرد. کرایه این مسیر در روزها 20 افغانی است.
شهر کابل با حدود شش میلیون جمعیت زیرساختهای مناسبی برای ترانسپورت شهری ندارد و اکثر موترهایی که در این شهر مسافرکشی میکنند، شخصی هستند.
حسین یکی دیگر از شهروندان کابلی میگوید که حق با رانندگان موترهای شخصی است. او گفت که در روزهای برفی این رانندگان خطرات زیادی را به جان میخرند و وسایط خود را بیرون میکنند و باید کمی کرایه را بالا ببرد.
او علاوه کرد، در این روزها –برفی و یخبندان- امکان بروز هر گونه اتفاقی است و این مشکل باعث میشود که رانندگان کرایههای خود را بالا ببرند. حسین چندین بار کرایه بیشتر از آن چیزی تعیین شده را پرداخت کرده است.
رانندگانی که در روزهای برفی، یخبندان و یا اینکه ناوقتهای شب مسافرکشی میکنند نیز میگویند که به دلیل نبود زیرساخت و راه مناسب کرایهها در این مواقع بالا میبرند.
عبدالحکیم یکی از رانندگان میگوید که در روزهای برفی رانندگان آهسته حرکتمی کنند و از طرف دیگر سواری (مسافر) هم یک طرفه است به همین دلیل کرایه دو برابر کرایه میشود.
این راننده تاکسی همچنین گفت که در زمان رخصتی کارمندان دولت، کرایه به دلیل اینکه مسافر یک طرفه وجود دارد، دو برابر میشود.
او دلیل دیگری که رانندگان مجبور هستند کرایه بیشتری بگیرد، بینقشه بودن سرکها و نبود سرک مناسب در نقاط مختلف شهر کابل خواند.
این راننده موتر همچنین گفت که نرخ مواد سوختی (پترول و دیزل) ثابت نیست و قیمت آن سه تا پنج افغانی بالا و پایین میشود که این امر رانندگان را مجبور میکند.
او از طرح جدید ریاست ترافیک نیز گلایه کرد و گفت که در سیت/ چوکی پیش رو اجازه نمیدهند که دو نفر بنشینند که در این صورت راننده اگر 4 نفر را سوار کند و 80 افغانی بگیرید از فایدهاش کرده، زیانش زیاد است. رانندگان نیز نمیتوانند ضرر را تحمل کنند.
راننده مذکور مثالی زد و گفت که وقتی از شهر تا دارالامان 5 نفر را سوار کند 60 افغانی را در موتر تیل میریزد و 40 افغانی برای خودش میماند اگر 4 نفر سوار کند، 20 افغانی میماند.
او افزود در حال حاضر وسایل موتر قیمت شده است مثلا در زمان کرزی جمپن موتر را 300 افغانی میداد و حالا یک جمپن «دیسی» را 1 هزار افغانی میدهد. این افزایشها راننده را مجبور میکند که کرایه را بالا ببرد. وزارت ترانسپورت اما میگوید که این وزارت برای حمل و نقل شهری طرز العملی را ساخته است که رانندگان را مکلف به رعایت آن میکند.
علی سینا ساید سخنگوی وزارت ترانسپورت به روزنامه افغانستانما گفت که وزارت ترانسپورت به خاطر کنترول قیمت کرایه موتر یک برنامه مشخص دارد و کسانی که (رانندگان) اضافیستانی از مردم میکنند؛ جریمه میشوند.
آقای ساید افزود: در 15 روز گذشته وزارت ترانسپورت مبلغ 90 هزار افغانی رانندگان متخلف را جریمه کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
گفتنی است که شهر کابل با حدود شش میلیون جمعیت سیستم درست ترانسپورت شهری ندارد و در سراسر کمتر از 300 عراده ملیبس فعال است.
ریاست تصدی ملیبس گفته که در سراسر کشور تنها ۲۸۳ بس فعال وجود دارد که تنها ۸۰ عراده آن در برخی از نقاط کابل فعالیت دارند. رئیس این تصدی گفته از میان یکهزار و ۴۹ عراده ملیبس که ملکیت ریاست تصدی ملیبس است، ۷۶۶ عراده آن غیر فعال و نیازمند ترمیم است.
این ریاست گفته برای تطبیق یک طرح درست حمل و نقل (ترانسپورتی) در شهر کابل، دستکم بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ عراده بس فعال دیگر نیاز است.