صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: 7 درصد زنان در صفوف نیروهای امنیتی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

کمیسیون حقوق بشر: 7 درصد زنان در صفوف نیروهای امنیتی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارشی جدید، اعلام کرده است که هفت درصد زنان در صفوف نیروهای امنیتی توسط همکاران مرد و یا فرماندهانشان مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند.
وزارتهای دفاع و داخله اما این گزارش را رد کردند و به رسانهها گفتند که در گذشته مواردی از آزارها وجود داشته و به برخی از آنها رسیدگی شده اما در حال حاضر چنین مشکلی وجود ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر اما میگوید که برای تهیه این گزارش با بیش از دو هزار و 270 تن توسط زنان -به دلیل اینکه راحتتر هستند- مصاحبه شده است.
این کمیسیون روز چهارشنبه (23 دلو) با نشر این گزارش 19 صفحهای، نوشته است که از مجموع زنانی که با آنان مصاحبه شده، 6.6 درصدشان گفتهاند که آزار و اذیت جنسی را تجربه کردهاند. کمیسیون حقوق بشر این آمار را نگران کننده خوانده است.
کمیسیون همچنین در گزارشش نوشته است که زمانی که ناظران کمیسیون مصادیق آزار و اذیت کلامی، غیرکلامی و فزیکی را نام بردهاند، شمار کسانی که با چنین آزار و اذیتهایی مواجه شدهاند، بیشتر شده است.
آزارهایی که مصاحبه شوندگان از آن نام برده است شامل: گفتن داستانهای جنسی، پرسش در مورد زندگی شخصی و جنسی، گفتن طنزها و کنایههای جنسی، اظهار نظر جنسی در مورد ظاهر، لباس و زیبایی، ارائه پیشنهاد یا دعوت به رابطه جنسی ناخواسته، توصیف و تمجید نامناسب، پرزه گفتن، مزاحمتهای تلفونی، دعوت مکرر برای ملاقاتهای خاص و ابراز علاقه میشود.
به نقل از گزارش، مزاحمتهای تلفونی با 237 پاسخ مثبت در صدر قرار دارد و پرزه گفتن با 287 مورد، توصیف و تمجید نامناسب با 238 مورد و گفتن طنزها و کنایههای جنسی با 213 مورد بیشترین نوع آزار و اذیت را تشکیل میدهد.
در گزارش این نکته نیز آمده که ممکن است قربانیان آزارهای جنسی بیشتر از هفت درصد باشند چرا که ممکن است به دلیل حساسیت موضوع و یا ترس از دست دادن کار، شماری حاضر به حرف زدن در این باره نشده باشند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید این مسئله تکان دهنده، غیر قابل پذیرش و بهشدت نگران کننده است، چرا که نهادهای دفاعی و امنیتی خود مسئولیت اجرای قانون و حراست از مردم را بر عهده دارند.
این نهاد از مسئولان و مدیران ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی انتقاد کرده که در برابر گزارشهای مربوط به آزار و اذیت زنان «واکنش جدی نشان ندادهاند.»
بر اساس این گزارش ۶۵ نفر از این زنان گفتهاند که به اداره و یا مقام بالاتر شکایت کردهاند، ۸۰ نفر گفتهاند شکایتی نکرده و سکوت اختیار کردهاند. ۱۲۴ زن دیگر گفته واکنش شخصی نشان دادهاند.
کمیسیون میگوید بر اساس یافتههایش، ۱۴۱ زن به دلیل آزار دیدن از سوی همکاران مرد مجبور شدهاند شغل خود را ترک کنند.
در گزارش «جدی نبودن» نهادهای امنیتی و دفاعی برای مقابله با این پدیده باعث شده محیط کاری برای زنان «غیر مصون» باشد.
کمیسیون حقوق بشر گفته که زنان در نیروهای پولیس ۳ درصد کل سربازان را تشکیل میدهند و این وزارت موفق نشده شمار نیروهای پولیس زن را به ۱۰ هزار نفر برساند.
وزارت دفاع گفته بود که باید ۱۰ درصد از نیروهای اردوی ملی را زنان تشکیل بدهند ولی اکنون شمار زنانی که در اردو خدمت میکنند، اندکی بیشتر از یک درصد است.