صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون‌های انتخاباتی روی میکانیزم نمونه‌گیری آرای جنجالی برای تفتیش ویژه توافق کردند

کمیسیون‌های انتخاباتی روی میکانیزم نمونه‌گیری آرای جنجالی برای تفتیش ویژه توافق کردند

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که اعضای این کمیسیون و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در یک نشست مشترک، روی میکانیزم نمونهگیری آرای جنجالی برای تفتیش ویژه و بازشماری، توافق کردهاند.
بر اساس خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات، این نشست دیروز (چهارشنبه، 23 دلو) برگزار شده و در آن روی چگونگی تطبیق فیصلههای کمیسیون شکایات انتخاباتی بحث شده است.
محمد حنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به روزنامه «افغانستانما» گفت که اعضای دو کمیسیون در این نشست مشترک روی چگونگی نمونهگیری از آرای جنجالی برای تفتیش ویژه، توافق کردند.
آقای دانشیار افزود که بر اساس این توافق، روند نمونهگیری به صورت تصادفی و توسط تکنالوژی انجام میشود و هیچ عامل انسانی در آن دخالت ندارد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری فیصله کرده است که بخشی از این آرا به صورت نمونه تفتیش ویژه شود و فیصله نهایی بر اساس آن صورت گیرد.
آغاز روند تفتیش ویژه
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون در مورد زمان دقیق آغاز روند تفتیش ویژه بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری، معلومات نداده است.
اما محمد حنیف دانشیار، عضو این کمیسیون گفت که کمیسیون انتخابات تمام آمادگیهای تخنیکی برای آغاز این روند را روی دست گرفته و احتمال دارد این روند تا روز جمعه هفته جاری، آغاز شود.
آقای دانشیار افزود که آغاز روند تفتیش ویژه بستگی دارد به فرستادن شماری از ضمایم فیصلههای کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات و اگر این ضمایم زودتر به این کمیسیون برسد، روند تفتیش نیز زودتر آغاز خواهد شد.
او افزود که روند تفتیش ویژه با حضور ناظران تیمهای انتخاباتی، رسانهها، ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی و مشاهدان آغاز خواهد شد.
بعد از پایان روند تفتیش ویژه، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد، اما با گذشت بیش از چهار و نیم ماه، هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول ماه جدی اعلام شد که بر اساس آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با به دست آوردن 50.64 درصد آرا پیشتاز است و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، با به دست آوردن 39.52 درصد آرا، در جایگاه دوم قرار دارد.