صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرما در افغانستان جان ۷۲ نفر را گرفته است

سرما در افغانستان جان ۷۲ نفر را گرفته است

وزارت مبارزه با حوادث کشور گفته است که حوادث طبیعی مرتبط با برفکوچ و سیلاب در در دو ماه گذشته جان ۷۲ نفر را گرفته و ۸۰ نفر دیگر را  زخمی کرده است.
احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث روز یکشنبه (۲۷ دلو) به صدای امریکا گفته که تنها در یک هفتۀ گذشته ۲۱ نفر در اثر برفباری و برفکوچ در دایکندی کشته و ده نفر دیگر زخمی شده اند.
آقای عظیمی افزوده که در نتیجه این حوادث یک هزار و ۵۰۰ منزل مسکونی آسیب دیده و ۹۰۰ منزل مسکونی ویران شده است.
به گفتۀ این مقام وزارت مبارزه با حوادث، بیشترین خسارات در ولایات قندهار، هلمند، زابل، ارزگان، هرات، غزنی، دایکندی، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر و کابل به مردم وارد شده است.
سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث گفت که تلاشها برای رسیدگی به قربانیان و بازماندگان آنان جریان دارد و یک میلیون افغانی جهت کمک به بازماندگان کشتهها و خانوادههای زخمیان مدنظر گرفته شده است.
آقای عظیمی گفت که بیشتر قربانیان زنان و کودکان اند که عمدتاً در اثر فروریختن سقف منازل جان باخته اند.
همه ساله در فصل سرما و فصل بهار میزان حوادث طبیعی در افغانستان افزایش مییابد و خسارات هنگفتی را نیز به جا میگذارد.