صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موافقتنامه برق‌رسانی به بدخشان امضا شد

موافقتنامه برق‌رسانی به بدخشان امضا شد

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که موافقتنامۀ برق رسانی به ولایت بدخشان میان شرکت برشنا و بنیاد انکشافی آغاخان امضا شد.
وزارت مالیه روز دوشنبه (28 دلو) با نشر خبرنامهای نوشته است که این پروژه شامل تولید ۹۱ میگاوات برق به ارزش ۶۳۱ میلیون دالر است که دارای ظرفیت خط  انتقال ۱۱۰ کیلوولت با ویژگی های ۲۲۰ کیلو ولت و شبکه توزیعی آن برای تمام ولایت بدخشان است.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مراسم امضای این موافقتنامه گفت که یکی از پالیسیهای حکومت، سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق مشارکت عامه و خصوصی و استقلال در تولید انرژی از منابع داخلی است. صندوق انکشافی آغا خان که در این بخش از تجارب کافی در سطح منطقه برخوردار است، پروژه برقرسانی ولایت بدخشان را با سرمایه گذاری ۶۳۱ میلیون دالر آمریکائی اجرا میکند و انرژی برق را به شهروندان این ولایت می رساند .
او علاوه کرد: «با تطبیق پروژه متذکره ضمن آنکه مردم بدخشان از انرژی برق مستفید میشوند، برای بیش از 2 هزار تن در جریان تطبیق پروژه شغل ایجاد میشود و تاثیر مثبت بر سطح زندگی و عواید ملی کشور دارد.»
آقای قیومی افزود که مدت قرارداد این پروژه برای ۳۰ سال پیشنهاد شده است که در مراحل مختلف تطبیق خواهد شد.
برای تطبیق هر مرحلۀ آن هفت سال در نظر گرفته شده است که در ربع اول قرارداد، ۵۰ درصد ولایت بدخشان و در ربع دوم آن تمام شهروندان این ولایت از انرژی برق مستفید خواهند شد. مفاد حاصل از مرحله اول به عنوان سرمایه گذاری در مرحله دوم و به همین گونه در سایر مراحل بکار برده خواهد شد.
شهرزاده هیرجی، سفیر بنیاد انکشافی آغاخان نیز در این مراسم گفت: «ما میخواهیم که از طریق این چارچوب کم نظیر که تحت رهبری دولت افغانستان ایجاد شده، از سکتور خصوصی جهت ایجاد سیستمهای انرژی در ولایت بدخشان به شمول تولید انرژی، انتقال و توزیع آن حمایت کنیم.»
گفتنی است که در مراسم امضای این موافقتنامه محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، خالد استانکزی، سرپرست ریاست عمومی اجراییوی شرکت برشنا، کمپنی بدخشان انرژی، سفیر بنیاد انکشافی آغان خان، نماینده  بانک انکشاف آسیایی و شماری از مسئولین دولتی اشتراک داشتند.