صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه: زمینۀ تشخیص ویروس کرونا در افغانستان فراهم شد

وزارت صحت عامه: زمینۀ تشخیص ویروس کرونا در افغانستان فراهم شد

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که پس از این نیاز نیست نمونههای مشکوک برای تشخیص ویروس کرونا به خارج از کشور فرستاده شود.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه هنگام افتتاح بخش ویژۀ ویروس کرونا در بلخ گفت که پیش از این نمونهها برای تشخیص این ویروس به خارج فرستاده میشد و از چالشهای اساسی این وزارت بود.
آقای فیروز گفت: «خوشبختانه با تلاشهای وزارت صحت عامه زمینه تشخیص ویروس کرونا در کشور فراهم شده است». به گفتۀ وی پیش از این نزدیک به ۵۰۰ فرد به شمول ۳۰ خارجی که از چین وارد افغانستان شده بود، نمونههای گرفتهشدۀ این افراد برای تشخیص ویروس کرونا به خارج فرستاده شده بود.
وزیر صحت عامه گفت که نتایج نمونهها نشان میدهد که در این افراد هیچ علایمی از ویروس کرونا دیده نشده است. حکومت افغانستان تمامی تصامیم در مورد جلوگیری از ویروس کرونا را به وزارت صحت عامه محول کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه(۲۹ دلو) به خبرنگاران گفت: «وزارت صحت ما مسئولیت دارد هر اقدامی که نیاز است، روی دست بگیرد، حمایت رئیس جمهور را دارد، اگر میخواهند محصلین ما را (از چین) برگرداند یا برنامههای دیگر دارند». این در حالی است که ۴۱ محصل افغان و برخی خانوادهها در شهر ووهان چین – ولایتی که مرکز انتشار ویروس کرونا خوانده شده – قرنطین شده اند.
پیش از این وزیر صحت گفته بود که با انتقال این افراد، حدود ۳۰ میلیون نفوس  کشور در معرض تهدید ویروس کرونا قرار میگیرند.
وزارت صحت عامه گفت که حدود ۲۰ میلیون دالر نیاز است تا از گسترش ویروس کرونا در کشور جلوگیری شود؛ اما به گفتۀ وی تا اکنون دو میلیون دالر حکومت افغانستان و سه میلیون دالر را سازمان صحی جهان در این بخش اختصاص داده اند.