صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات: قیمت انترنت شبکه سلام و افغان تلی‌کام 30 درصد کاهش یافت

وزارت مخابرات: قیمت انترنت شبکه سلام و افغان تلی‌کام 30 درصد کاهش یافت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کرده است که قیمت عمده و پرچون انترنت شبکههای سلام و افغان تلیکام، 30 درصد کاهش یافت.
محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز سهشنبه (29 دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که در قیمت فروش عمده انترنت افغان تلیکام 30 درصد و در قیمت انترنت برای مشترکین از طرف شرکت مخابراتی سلام  20 درصد کاهش آمده است.
آقای هاشمی افزود که «این شرکت در گذشته به صورت اوسط ۴۳ دالر یکام بی [سرعت اینترنت] را میفروخت و اکنون ۳۰ دالر کاهش یافته است.» بهای هر جیبی انترنت شرکت سلام از ۱۱۵ افغانی به ۹۹ افغانی کاهش یافته است. سرپرست وزارت مخابرات علاوه کرد که از شرکتهای مخابراتی خصوصی هم میخواهیم تا خدمات انترنت را برای شهروندان ارزان کنند.
افغانستان از کشورهای همسایۀ خود از طریق شبکۀ فایبر نوری اینترنت وارد میکند؛ اما هزینۀ اینترنت در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه چندین برابر است که اعتراض تعدادی زیاد از شهروندان کشور را به همراه داشت.
همزمان با نشست خبری وزارت مخابرات، شماری از فعالان مدنی  در کابل گرد هم آمدند و نسبت به گران بودن و کم کیفیت بودن انترنت اعتراض کردند.
گفتنی است که طی یک سال گذشته همواره شهروندان و شماری از فعالان مدنی تحت نام اترا کجاست، نسبت به کیفیت کم انترنت و عدم نظارت از آن، اعتراض داشتند.
میرویس آریا از اعتراض کنندهها میگوید: «کیفیت مکالمات تلفونی و خدمات اینترنتی شبکههای مخابراتی خیلی پایین است. شما شاهد هستید که بستهها بنام ۳جی و ۴جی به شما فروخته میشوند ولی سرعت آن برابر ۲جی هم نیست.»
پیش از این شماری از شرکتهای عرضهکننده خدمات اینترنتی گفته بودند به علت پرداخت مالیات بلند، چالشهای امنیتی، معاشات بلند کارمندان، پرداخت کرایه و مصارف گونهگون دیگر هزینۀ عرضه خدمات اینترنت بالا میرود.