صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل متحد: بیش از 100 هزار غیرنظامی در یک دهه گذشته در جنگ افغانستان کشته و زخمی شده‌اند

سازمان ملل متحد: بیش از 100 هزار غیرنظامی در یک دهه گذشته در جنگ افغانستان کشته و زخمی شده‌اند

همزمان با آغاز دوره کاهش خشونت در افغانستان هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل میهمزمان با آغاز دوره کاهش خشونت در افغانستان هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل می
یوناما گزارش تازه خود را در مورد تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرده و گفته است که تنها در این سال ۱۰۳۹۲ غیرنظامی افغان قربانی جنگ شده اند.
بر اساس معلومات این گزارش که روز شنبه (سوم حوت) نشر شده، در سال گذشتۀ میلادی، ۳۴۰۳ غیرنظامی افغان در درگیریهای مسلحانه کشته شده و ۶۹۸۹ نفر دیگر زخمی شده اند.
یوناما همچنان گفته است که این ششمین سال است که آمار تلفات غیرنظامیان از مرز ۱۰ هزار نفر میگذرد.
این سازمان تاکید کرده است که یافته های آنان در بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد که آمار تلفات غیرنظامیان تا پایان سال ۲۰۱۹ از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.
تادامیچی یاماموتو، رئیس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که هیچ غیرنظامی در افغانستان از تاثیرات خشونتهای جاری در آن کشور مصؤن نبوده است.
آقای یاماموتو افزوده است: «از آنجایی که روند صلح زمانگیر است و تلاشهای صلح جریان دارند، از زندگی غیرنظامی باید محافظت گردد و برای همه طرفهای درگیر ضروری است تا از این فرصت برای توقف جنگ استفاده نمایند».
در این گزارش همچنان آمده است که آمار قربانیان غیرنظامیان در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به سال گذشتۀ آن پنج درصد کاهش یافته است. یوناما دلیل عمدۀ پایین بودن تلفات غیرنظامیان را کاهش حملات «دولت اسلامی یا گروه داعش» میداند.
سازمان ملل متحد در این گزارش طالبان را عامل ۲۱ درصد این تلفات دانسته و گفته است که ۱۸ در صد دیگر این تلفات توسط نیروهای خارجی در افغانستان انجام شده است.
یوناما هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را از سوی طرف های جنگ «نقض جدی قانون بینالمللی بشردوستانه خوانده و گفته است این کار «جرایم جنگی» محسوب میشود.
میشل بشلت، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته است: «برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، همه طرفهای درگیر در جنگ باید از اصول کلیدی تمایز، تناسب و احتیاط پیروی کنند».
این گزارش در حالی از سوی هیات معاونت سازمان ملل متحد منتشر شده است که مرحله یک هفتهای کاهش خشونت میان نظامیان افغان و گروه طالبان در افغانستان آغاز شده است.
ملل متحد از اعلام کاهش خشونت و شروع آن استقبال کرده و گفته است که این هفت روز میتواند راه را برای یک صلح دایمی باز کند.