صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو: سیاسیون افغان برای صلح متحد شوند

ناتو: سیاسیون افغان برای صلح متحد شوند

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) از سیاسیون افغان خواسته که برای حمایت از روند صلح متحد شوند.
ماموریت ناتو در افغانستان شامگاه دیروز (شنبه، ۳ حوت) در توییتی گفتهاست که اکنون زمان آن رسیده است تا رهبران سیاسی افغانستان برای حمایت از روند صلح گرد هم آیند.
این سازمان افزوده که سیاسیون باید اقدامات یک جانبه نه، بلکه خویشتن داری، مصالحه و مصلحت را پیشه کنند. ناتو تاکید کرده که «فرصت صلح را نباید از دست داد».
توافق میان امریکا و طالبان قرار است در دهم حوت امضا شود و پس از آن مرحله گفتگوهای بینالافغانی آغاز شود. 
طالبان گفتهاند که پس از امضای توافق نیروهای امریکایی از افغانستان خارج میشوند.
از طرفی بهخاطر آمادگی برای امضای توافق میان امریکا و طالبان دیروز هفته کاهش خشونتها در کشور آغاز شد. ناتو پیش از این گفته بود که این مرحله آزمونی برای طالبان است.