صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تدابیر افغانستان برای پیش‌گیری از انتقال ویروس کرونا در ولایات هم‌مرز با ایران

تدابیر افغانستان برای پیش‌گیری از انتقال ویروس کرونا در ولایات هم‌مرز با ایران

وزارت صحت عامه کشور میگوید که برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا تدابیر جدی را در ولایتهای هممرز با ایران روی دست گرفته است.
وزارت صحت روز شنبه (3 حوت) با نشر اعلامیهای گفته که فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، دیروز با رئیسان صحت عامه ولایتهای هرات، فراه، نیمروز و قندهار از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کرده است.
در اعلامیه آمده که وزیر صحت، تدابیر جدی را که از سوی مسئولان ولایتی این وزارت برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به افغانستان، روی دست گرفته ارزیابی کرده است.
رئیسان صحت عامه این چهار ولایت گفتهاند که با توظیف تیمهای صحی در میدانهای هوایی، مرزها، بنادر، تهیه بسترهای ویژه و برنامههای آگاهی دهی برای پیشگیری و کنترول این ویروس، اقدامات جدی را روی دست گرفتهاند.
در اعلامیه آمده که وزیر صحت عامه کشور، به مسئولان ولایتی هدایت داده تا تیمهای بررسی را بیشتر تقویت کرده و برنامههای آگاهی دهی را در پیوند به اعراض و علایم این ویروس برای کارمندان صحی و مردم افزایش دهند و از قاچاق ماسک به بیرون از کشور جلوگیری کنند.
همچنین وزارت صحت گفته که روی تجهیز بیشتر مراکز صحی در پیوند به کیتهای محافظتی، موادهای ضد عفونی کننده و دیگر ضروریات اولیه تاکید و به مسئولان ادارات هدایت داده شده تا در این زمینه توجه جدی کنند.
این در حالی است که از چند روز به این طرف شیوع ویروس کرونا در برخی ولایتهای ایران نگرانی جدی را به دلیل مراودات زیاد بین دو کشور، در افغانستان به بار آورده است.
بر بنیاد گزارشها 5 مورد قتل در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران به ثبت رسیده است. همچنین 28 مورد ابتلا به این ویروس در ایران گزارش شده است.