صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره عملیاتی ریاست جمهوری: در سال مالی گذشته بیش از 400 پروژه را تطبیق کرده‌ایم

اداره عملیاتی ریاست جمهوری: در سال مالی گذشته بیش از 400 پروژه را تطبیق کرده‌ایم

اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری میگوید که در سال مالی 1398 بیش از 400 پروژه از سوی این اداره تطبیق شده است.  صداقت الله صادق، معاون خدماتی این اداره دیروز (شنبه، سوم حوت) و به مناسبت هفته پاسخدهی دولت به ملت گفت که این اداره در مجموع 413 پروژه ساختمانی و خدماتی مورد ضرورت ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ادارات جانبی آنها را تطبیق کرده است. برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و جشن صدمین سال استقلال کشور نیز از جمله این پروژهها است.
آقای صادق گفت که پروژههای که از سوی این اداره در محوطه ارگ ریاست جمهوری تطبیق شده شامل «ساخت و ترمیم دفاتر کاری محوطه ارگ، آرشیف جدید ارگ، قصر شب جمعه، قصر حرم سرا، قصر گلخانه، مسجد قصر دلکشا، قصر نمبر دو، ترمیم قصر چهارچنار، ترمیم اتاقهای محافظان قصر نمبر یک، سرکهای حلقوی ارگ، دیوارهای احاطوی، دروازهها، ساحات سبز، طعامخانه، صالون کنفرانس، آشپزخانه کارمندان ادارات داخل ارگ و پروژه سیستم تصفیه بیولوژیکی و میخانیکی فاضلاب ارگ ریاست جمهوری « میشود که در اوایل از سوی این اداره تطبیق شده است.
او افزود این اداره همچنین پروژههای مرمت و بازسازی چندین بنای ارزشمند تاریخی را تطبیق کرده که شامل ترمیم «قصر دارالامان، قصرهای بالاباغ، قصرتاج بیک، قصر شاهی جبل السراج، تخت استالف، قصر مقر غزنی، تپه کلوله پشته، قصر شاهی ننگرهار و گدام های تاریخی هرات» میشود که توسط تصدی ساختمانی بنایی که زیر مجموعه این اداره بود، آغاز شد که از آن جمله «قصر های دارالامان، جبل السراج، بالاباغ پغمان، مقبره شاه امان الله خان و هوتل تخت استالف به پایه اکمال رسیده است و شماری دیگر آن در استانه تکمیل شدن قرار دارد.»
معاون خدماتی اداره عملیاتی ریاست جمهوری همچنین گفت که این اداره کار پروژههای ساختمانی عام المنفعه را نیز روی دارد که شامل ساخت «۴۶ محراب مسجد در ۳۴ ولایت کشور، ۳۶ باب صالون اجتماعی در ۳۴ ولایت کشور،۱۹ باب لیلیه در پوهنتونهای ۱۳ ولایت، اعمار ۱۰۲ باب انتظارگاه در دو بخش زنانه ومردانه در شفاخانههای سراسر کشور و اعمار ۲۷ باب جمنازیوم ورزشی در ۲۷ ولایت کشور، میشود. این اداره همچنین پروژههای ساخت دو شفاخانه 600 بستر زون شرق در ولایت ننگرهار، دو کلینک، چهار مکتب، مجمتع میمنگی در ولایت فاریاب، ساختمان محلولات زرقی، استحکامات میدان هوایی بینالمللی کابل، استحکامات دریای کابل، ساختن چندین ساختمان در داخل زندان پلچرخی، کمپلکس اداری دارالامان، ساخت دو بند آب مچلغو در ولایت پکتیا، ساخت بند آب گردان ولایت فراه و مطبعه صکوک کشور را تحت کار دارد. آقای صادق گفت که «نتایج و تاثیرات تطبیق این پروژهها توانسته به گونه مستقیم و غیر مستقیم به شکل اوسط در وضعیت زندگی۷۶۰,۵۴۳ نفر در سطح کشور تاثیر مثبت وارد نموده و زمینه خوب اشتغال زایی را ایجاد کند.» او گفت که  بودجه عادی اداره عملیاتی بالغ بر ۵.۸ میلیارد افغانی بود که از جمله مبلغ ۵.۶ میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده بودجه انکشافی این ادره بالغ بر ۸.۱ میلیارد افغانی است که از آن جمله مبلغ ۷.۸ ملیارد افغانی آن به مصرف رسیده است.