صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تجارت: میزان صادرات کشور در سال آینده به یک و نیم میلیارد دالر خواهد رسید

وزارت تجارت: میزان صادرات کشور در سال آینده به یک و نیم میلیارد دالر خواهد رسید

وزارت صنعت و تجارت کشور میگوید که پیشبینی میشود میزان صادرات کشور در سال مالی 1399 به یک و نیم میلیارد دالر و در سال 1400 خورشیدی به دو میلیارد دالر برسد.
عبدالکریم ملکیار، معین تجارت وزارت صنعت و تجارت دیروز (شنبه، سوم حوت) در برنامه «حساب دهی دولت به ملت» گفت که میزان صادرات کشور در سال مالی 1398 خورشیدی یک میلیارد دالر بوده است.
او گفت از آغاز گشایش دهلیز هوایی با کشورهای مختلف، تاکنون 12 تن کالا به ارزش 280 میلیون دالر از طریق بیش از یک هزار پرواز، به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است.
معین وزارت صنعت و تجارت گفت که تاجران کشور همچنین اکنون میتوانند کالاهای خود را از طریق راه لاجور به ترکیه و اروپا، از طریق بندر چابهار به هند و از طریق خط آهن و از بندر حیرتان به چین صادر کنند.
آقای ملکیار گفت که وزارت صنعت و تجارت در سال مالی گذشته برای معرفی فراوردههای افغانستان ، 17 نمایشگاه بینالمللی و 8 نمایشگاه داخلی برگزار کرده و تصمیم دارد که در سال مالی آینده شمار نمایشگاههای بینالمللی را به 20 نمایشگاه برساند.
او همچنین گفت که این وزارت در پارکهای صنعتی به تاجران زمین توزیع کرده و کار زیربنایی پارکهای صنعتی کابل، قندهار، میدان وردک و هرات تکمیل شده، کار زیربنایی پارکهای صنعتی ولایتهای خوست، پروان، ننگرهار و پکتیار آغاز شده و کار زیربنایی پنج پارک زراعتی موسوم به «پروژه امید» در ولایتهای پروان، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار، عملی میشود.
به گفته معین وزارت صنعت و تجارت، این وزارت روی پالیسی مشخصی برای توزیع زمین به زنان تجارت پیشه و تشبثات کوچک (تجارتهای کوچک) به شمول شرکتهای که در بخش پروسس محصولات زراعتی، صنایع دستی و نباتات طبی فعالیت میکنند، کار میکند.
او افزود که تا کنون به 175 شرکت در پارکهای صنعتی کشور سند زمین داده شده و 50 شرکت دیگر نیز منتظر تأیید سند زمین شان از سوی شورای عالی اقتصادی هستند.
آقای ملکیار گفت که این وزارت همچنین برای رشد سکتور خصوصی و بر اساس قانون جدید اتاقها، دو اتاق جدید که شامل اتاق زراعت و مالداری و اتاق پیشهوران و دکانداران میشود، ایجاد میکند.
او گفت که این وزارت در زمینه دریافت جواز سهولتهای خوبی را ایجاد کرده که از جمله کاهش هزینه جواز تجارت از 30 هزار افغانی به یک هزار افغانی و کاهش زمان جواز دریافت جواز به یک روز است. به گفته معین تجارت این وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیتهای فکری این وزارت در سال 2019 میلادی 19 هزار جواز توزیع کرده که پنج هزار جواز بیشتر از سال 2018 توزیع شده است.
آقای ملکیار گفت که هدف نهایی وزارت صنعت و تجارت رشد اقتصادی کشور است و رشد اقتصادی کشور در سال مالی جاری به 3 درصد خواهد رسید و در سال گذشته مالی به 2.9 درصد رسید.