صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سال آينده ٧ هزار پايه کمپيوتر در٧٠٠ مکتب نصب می‌شود

سال آينده ٧ هزار پايه کمپيوتر در٧٠٠ مکتب نصب می‌شود

مسئولان وزارت معارف، از مجهز ساختن تمامى مکاتب کشور با نوآورى هاى تکنالوژى پيشرفته خبر داده، مى گويند که در سال آينده ٧هزار پايه کمپيوتر در٧٠٠ مکتب نصب ميشود.
میرویس بلخی سرپرست اين وزارت که دیروز (یکشنبه، چهارم حوت) در نشستی با حضور نماينده هاى ادارات همکار (وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مرکز خدماتی (اترا)، بنیاد غفور به همکاری مرکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی) زیر نام «نوآوری های تکنالوژی در معارف افغانستان» در کابل برگزارشده بود، گفت که استفاده تکنالوژی در تعلیم و تربیه، از اهداف بزرگ اين وزارت بود که امروز در عمل تطبیق می گردد.
موصوف متعهد شد که به همکاری ادارات همکار در درازمدت، تمامى مکاتب افغانستان را با نوآوری های تکنالوژی مجهز سازد.
به گفته وزير معارف به منظور تطبيق اين راهکار قرار است در سال آینده، به تعداد ۷۰۰۰ پايه کمپيوتر لب را در ۷۰۰ مکتب نصب کنند. 
وی با اظهارنگرانی از وضعيت نا امن دربرخى نقاط کشور که زیربناهای تعلیم و تربیه را متضرر ساخته، افزود: «یک مدت طولانی تلاش می خواهد که معارف کشور به پا ایستاده شود، تا یک نسل آگاه و هوشیار تقدیم جامعه کنیم.»
سید بلال هاشمی معاون خدمات مخابراتی (اترا)، با استقبال از هفتۀ کاهش خشونت بدون ارایه جزئیات گفت که از زمان آغاز هفته کاهش خشونت، ۷۰۰ سایت مخابراتی به فعالیت خود آغاز کرده است.
وی که منشأ ترقی یک کشور را پيشرفت تعلیم و تربیۀ آن خواند، افزود که اداۀ اترا ۱،۴ميلیارد افغانی را برای تطبیق این پروژه در نظر گرفته است؛ تا تمام مکاتب را با تکنالوژی وصل کند.
هاشمى پیشنهاد کرد که نصب کمپیوترلب ها، باید ابتدا از مرکز آغاز شود و هرگاه بودجه  تکافو نکرد، از شورای اقتصادی می خواهند تا بودجۀ ممکن را در اختیار اترا بگذارد.
فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، با تاکید براینکه زندگی روزمره با تکنالوژی ارتباط دارد، گفت: «امروز در کشور ما با خدمات توزيع جوازسیر، پاسپورت، ویزه، ارایه خدمات رفتن به بیت الله شریف و غیره همه چیز دیجیتلی شده می رود و تمام اساسات زندگی ما با کمپیوتر و تکنالوژی گره خورده است، ما خیلی عقب مانده ایم و می خواهیم که با کاروان سریع تکنالوژی، خود را برسانیم تا راه ترقی و تعالی را در کشور خود هموار سازیم.»
او افزود که این، یک فرصت خوب است تا برای معارف کشور سرمایه گذاری صورت گيرد و زمینه آموزش تکنالوژی را از صنف چهار به بعد، برای دانش آموزان مساعد سازند.
فرهاد غفور معاون اجرائیوی «بنیادغفور» که برگزارکنندۀ اين نشست مى باشد، طى صحبتى گفت که هدف اساسی برگزارى برنامه، این است که تکنالوژی باید جزء نصاب تعلیمی معارف شود، که خوشبختانه وزارت معارف حاضراست با همکاری وزارت های ذیربط ، در درازمدت تکنالوژی را شامل نصاب تعليمی سازد.