صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ویروس کرونا؛ افغانستان رفت و آمد زمینی و هوایی به ایران را متوقف کرد

ویروس کرونا؛  افغانستان رفت و آمد زمینی و هوایی به ایران را متوقف کرد

در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، دولت افغانستان برای جلوگیری از شیوع این ویروس در کشور، هر نوع رفت  و آمد به ایران را به صورت موقت متوقف کرد.
بر اساس اعلامیهای که دیروز (یکشنبه، چهارم حوت) شورای امنیت ملی کشور منتشر کرده، این تصمیم در جلسهای که به ریاست حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور برگزار شد، اتخاذ شده است.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده که برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور و ورود آن از سایر کشورها به افغانستان، واردات جوجه مرغ و تخم مرغ از ایران و پاکستان نیز متوقف گردد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در این جلسه گفته است که تاکنون هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت نشده و آمادگیهای لازم برای تشخیص بیماران، قرنطین و درمان آنها در مرکز و ولایات گرفته شده است.
او ا فزوده که برای مبارزه با این ویروس، باید آگاهیدهی از طریق رسانهها، علمای دینی و جامعه مدنی افزایش یابد و برای مردم تفهیم شود که روزانه به صورت متعدد دستهای خود را با صابون شسته، از ماسک استفاده کنند و از حضور در تجمعات غیر ضروری خود داری کنند.
در جلسه دیروز همچنین تصمیم گرفته شده که وزارتهای مالیه و امور داخله، برای جلوگیری از قاچاق ماسک، فعالیتهای خود را چند برابر افزایش دهند و مقداری بودجه نیز برای نیاز احتمالی، در خزانه دولت ذخیره کنند.
علاوه بر این، قرار است یک کمیته ویژه در مرکز و ولایات برای هماهنگی فعالیتها و آگاهی عامه ایجاد شود و یک کمپاین ملی آگاهی دهی شروع شود.
اعضای این جلسه از وزارت امور خارجه نیز خواستهاند که خدمات قونسلی خود را با ایران محدود کند و از آن کشور بخواهد که اخراج اجباری مهاجران را متوقف کند.
مسئولان کشور در حالی رفت و آمد زمینی و هوایی به ایران را متوقف کردهاند که روز گذشته مسئولان صحی در ولایت هرات در جنوب غرب کشور، از مشاهده سه مورد مشکوک به کرونا در این ولایت خبر دادند. مسئولان صحی ولایت هرات گفتهاند که افرادی که دارای علایم مشکوک به ویروس کرونا هستند، سابقه سفر به شهر قم ایران دارند و همه مرد هستند. از این افراد نمونه گیری شده و به کابل فرستاده شده.  تا کنون نتایج آزمایش این افراد از سوی وزارت صحت عامه اعلام نشده است و مشکوک بودن آنها به ویروس کرونا، لزوما به معنی مبتلا شدن به این ویروس نیست.