صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین بسته کمک‌های صحی چین به زودی به کابل می‌رسد

اولین بسته کمک‌های صحی چین به زودی به کابل می‌رسد

افغانستان‌ما: وانگ یو، سفیر جمهوری خلق چین در دیدار با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفته که اولین بسته کمک‌های صحی کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا، به زودی به کابل می‌رسد . بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست، معاون دوم ریاست بعد از ظهر امروز (دوشنبه، ۱۱ حمل) در دفتر کارش با سفیر چین دیدار کرد . در این دیدار دو طرف در مورد کمک‌های صحی چین برای مبارزه با کرونا در افغانستان و گفتگوهای صلح گفتگو کردند . پیش از این گزارش شده بود اولین بسته کمک‌های صحی چین، روز اول اپریل(چهارشنبه) به کابل خواهد رسید . سفیر چین در این دیدار اقدامات حکومت افغانستان را در پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا در کشور به موقع خوانده و وعده سپرده که دولت و مردم چین با استفاده از تجربیاتی که دارند، دولت و مردم افغانستان را در مبارزه با ویروس کرونا همکاری خواهند کرد . سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور از همکاری های جمهوری خلق چین برای مردم افغانستان ابراز قدردانی کرده و مبارزه با ویروس کرونا را نیازمند همکاری همه جانبه و مشترک دولت ها خوانده است . معاون رئیس جمهور افزوده که حکومت افغانستان برای پیش‌گیری از شیوع کرونا و مدیریت این وضعیت اضطراری با تمام توان آماده خدمت رسانی به مردم افغانستان است . در این دیدار، معاون رئیس جمهور، تعیین هیأت مذاکره کننده حکومت را با جانب طالبان یک گام مهم در راستای گفتگوهای صلح عنوان کرده است . او تأکید کرده که این هیأت مذاکره کننده نتیجه هماهنگی و همکاری مشترک حکومت، نهاد های سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی افغانستان می باشد و از حمایت همه جانبه مردم افغانستان برخوردار است . معاون رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرده که برخی چالش های انتخاباتی نیز در آینده نزدیک به یک نتیجه مثبت برسد . سفیر جمهوری خلق چین یاد آور شده که دولت چین مانند گذشته با حکومت و مردم افغانستان همکار خواهد بود و افزوده که جمهوری خلق چین، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را در رسیدن به یک صلح پایدار حمایت خواهد کرد .