صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محمد شاکر کارگر به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور تعیین شد

محمد شاکر کارگر به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور تعیین شد

افغانستان‌ما: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، با صدور حکمی محمد شاکر کارگر را به عنوان رئیس عمومی دفتر خود تعیین کرد .
در اعلامیه‌ای که ارگ ریاست جمهوری دیروز(دوشنبه، ۱۱حمل ) منتشر کرده، از آقای کارگر به عنوان یک چهره شناخته شده در عرصه سیاست و حکومت داری یاد شده است .
آقای کارگر از قوم ازبیک است و در دوره حکومت موقت به عنوان معاون رئیس‌جمهور  کار کرده است .
او همچنین یک دوره نماینده مردم ولایت فاریاب در مجلس نمایندگان بوده است و به عنوان وزیر تجارت و صنایع، وزیر آب و برق، سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در کشور آذربایجان و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در کشورهای مشترک المنافع، نیز کار کرده است .