صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: روند بایومتریک افراد متقاعد متوقف شده است

وزارت مالیه: روند بایومتریک افراد متقاعد متوقف شده است

افغانستان‌ما: وزارت مالیه اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، روند بایومتریک افراد متقاعد متوقف شده است .
محمد عمر درانی، رئیس عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه، امروز (پنجشنبه، اول جوزا) در یک نشست خبری گفت که آنها برای آغاز مجدد روند بایومتریک افراد متقاعد بعد از رفع قرنطین و محدودیت‌ها، آمادگی دارد .
او از متقاعدین خواست که با درک "حالت بحرانی" کنونی، در خانه بمانند و برای دریافت معاش، به ریاست عمومی خزینه تقاعد مراجعه نکنند .
وزارت مالیه قبلا اعلام کرده بود برای جلوگیری از فساد و سهولت در شناسایی متقاعدین، آنها را بایومتریک می‌کند .
پرداخت معاش متقاعدین
رئیس خزینه تقاعد وزارت مالیه گفت که در سال مالی ۱۳۹۹، معاش متقاعدین بدون طی کردن روند بایومتریک و بر اساس کارت‌های که قبلا توزیع شده، پرداخت می‌شود .
او گفت که آسیب پذیر بودن متقاعدین و رسیدگی به نیازهای روز مره آنها دلیل اصلی این اقدام است .
آقای درانی همچنان گفت که براساس مشوره‌هایی که با شوراهای متقاعدین صورت گرفته، حکومت افغانستان و وزارت مالیه با درک شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی متقاعدین، تصمیم گرفته است که معاش آنها را مطابق جدول نوبتی در چهار الی پنج ماه آینده پرداخت کند .
او افزود که وزارت مالیه حقوق متقاعدین بایومتریک نشده را براساس کارت‌های قبلی در سه کتگوری پرداخت می‌کند. به گفته‌ او، برای متقاعدین و ورثه‌ آنها که حقوق سالانه‌ شان تا ۷۵ هزار افغانی باشد، معاش ۱۲ ماهه‌ ‌شان به‌گونه‌ کامل پرداخت می‌شود .
درانی افزود که برای متقاعدین و ورثه‌ آنها که حقوق سالانه‌ ‌شان از ۷۵ الی ۱۵۰ هزار افغانی باشد، ۷۵ درصد معاش یعنی معاش نُه ماهه‌ شان پرداخت می‌شود .
همچنان برای متقاعدین و ورثه‌ آنها که حقوق سالانه‌ ‌شان که حقوق سالانه‌ی‌شان از ۱۵۰ هزار افغانی بالاتر باشد، ۵۰ درصد معاش یعنی معاش شش ماهه‌ ‌شان پرداخت می‌شود .
او در ادامه تأکید کرد که براساس این سه کتگوری، متقاعدینی که معاش سه ماه و یا شش ماه‌شان باقی می‌ماند، در جریان دو ماه اخیر سال مالی پرداخت خواهد شد .