صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی کابل: ۳۵۰ هزار خانواده از پرداخت پول برق و آب معاف شده‌اند

والی کابل: ۳۵۰ هزار خانواده از پرداخت پول برق و آب معاف شده‌اند

افغانستان‌ما: محمد یعقوب حیدری، والی کابل، اعلام کرد که کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پول برق و آب ۳۵۰ هزار خانواده را در کابل پرداخت می‌کند .
آقای حیدری امروز (پنجشنبه، ۸ جوزا) در یک کنفرانس خبری گفت که پول برق و آب خانواده‌هایی که مصرف‌ شان تا یک هزار افغانی می‌رسد، از سوی این کمیته به شرکت برشنا و اداره آب‌رسانی شهر کابل پرداخت می‌شود .
او افزود که با این تصمیم کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا، در کابل ۳۵۰ هزار خانواده و حدود ۵۰ درصد از مشترکان برق از پرداخت پول آب و برق معاف خواهند شد .
به گفته والی کابل، بیش از ۱.۵ میلیون باشنده کابل از معافیت پرداخت پول برق و آب مستفید خواهند شد .
او گفت که این تصمیم در کمیته اضطرار پس از آن گرفته شد که شمار زیادی از باشندگان نیازمند کابل به کمیته اضطرار و مقام ولایت کابل مراجعه کرده و خواستار معافیت پرداخت پول برق و آب شده بودند .