صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکز طبابت از راه دور در شفاخانه جمهوریت افتتاح شد

مرکز طبابت از راه دور در شفاخانه جمهوریت افتتاح شد

افغانستان‌ما: مرکز طبابت از راه دور (تلی مدیسن) از سوی وزارت صحت عامه و اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) با بودجه‌ مجموعی ۵۰ میلیون افغانی در شفاخانه جمهوریت کابل افتتاح شد .
وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه امروز (یکشنبه، ۱۱ جوزا) هنگام افتتاح این مرکز گفت که طبابت از راه دور پل ارتباطی میان ظرفیت‌های تخصصی در شفاخانه جمهوریت و داکتران و مریضان در ولایت‌های پکتیکا و سمنگان است .
او افزود که داکتران و مریضانی که تا کنون به دلیل محدودیت‌های ظرفیت عرضه خدمات صحی در بخش تخصصی و فوق تخصصی به‌ویژه در بخش داخله، "نیوسرجری" و سرطان به مشکل مواجه بودند، پس از این درمان‌شان را از کابل دریافت خواهند کرد .
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت همچنان گفت که افزون بر این پروژه، ظرفیت و فرصت اتصال بسیار خوب میان شفاخانه‌های افغانستان در ۳۴ ولایت در قالب ۵۷ مرکز است .
آقای مجروح افزود که برنامه‌ طبابت از راه دور درد تمام مردم را درمان نمی‌کند، اما یک شروع خوب برای اتصال مرکز با ولایات و اتصال مرکز با کشورهای خارج از افغانستان است .