صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ملی احصائیه نفوس کشور را در سال جاری 32.9 میلیون نفر برآورد کرد

اداره ملی احصائیه نفوس کشور را در سال جاری 32.9 میلیون نفر برآورد کرد

افغانستان‌ما: اداره‌ ملی احصائیه و معلومات، نفوس کشور را در سال جاری خورشیدی، 32.9 میلیون نفر برآورد کرده است .
این اداره، نشریه برآورد نفوس کشور را در سال 1399 خورشیدی، امروز (دوشنبه، 12 جوزا) منتشر کرد که بر اساس آن در سال جاری خورشیدی، مردان 51 درصد نفوس کشور (16.8 میلیون نفر) و زنان 49 در صد (16.1 میلیون نفر) نفوس کشور را تشکیل می دهد .
در این نشریه آمده است که از جمله‌ این 32.9 میلیون نفر، 23.4 میلیون آن (71 درصد) را نفوس دهاتی، 8 میلیون نفر (24.4 درصد) نفوس شهری و 1.5 میلیون نفر دیگر (4.6 درصد) آن را نیز نفوس کوچی تشکیل می‌دهند .
اداره‌ی احصائیه و معلومات تأکید کرده است که برآورد این تعداد نفوس در سال 1399 خورشیدی دربرگیرنده‌ 364 ولسوالی اصلی، 24 ولسوالی موقت و 34 مرکز ولایات می‌باشد .
نفوس کشور در سال 1399 خورشیدی در حالی 32.9 میلیون نفر برآورد شده است که سال گذشته مجموع نفوس کشور 32.2 میلیون نفر تخمین شده بود. این مجموع شامل 16.4 میلیون مرد و 15.8 میلیون زن می‌شد .