صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تردد موترهای شیشه سیاه در کابل ممنوع شد

تردد موترهای شیشه سیاه در کابل ممنوع شد

افغانستان‌ما: قومندانی قوت‌های مشترک کابل اعلام کرده که از فردا (یکشنبه، ۱۸ جوزا) تردد موترهای شیشه سیاه دولتی و شخصی، موترهای بدون اسناد، موترهای زرهی و سلاح بدون جواز، نشستن محافظان مسلح در عقب موتر و تردد موترهای دولتی در اوقات غیررسمی ممنوع است .
در اعلامیه‌ قومندانی قوت‌های مشترک که امروز (شنبه، 17 جوزا) منتشر شده، آمده که با افرادی که از موارد فوق تخطی کنند، برخورد "قاطع و قانونی" صورت خواهد گرفت .
قومندانی قوت‌های مشترک گفته که تطبیق این طرح امنیتی، سبب تغییرات مثبت در راستای کاهش جرایم و تأمین امنیت بهتر شهروندان کابل خواهد شد .
این قومندانی تأکید کرده که در تطبیق قانون به صورت قاطع و جدی متعهد است و از مردم کابل نیز خواسته است که با نیروهای امنیتی همکاری کرده و در تنفیذ قانون و تأمین امنیت شهر کابل سهم بگیرند .
قومندانی قوت‌های مشترک کابل در چهاردهم جوزا به‌منظور مبارزه با جرایم جنایی و تأمین امنیت شهروندان کابل ایجاد شد. فرماندهی قوت‌های مشترک را امان واحدی، فرمانده پولیس کابل بر عهده دارد. این قومندانی دارای سه معاون است که از سوی وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شده است .