صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان: حکومت نامزد وزیران را هرچه زودتر معرفی کند

مجلس نمایندگان: حکومت نامزد وزیران را هرچه زودتر معرفی کند

افغانستان‌ما: مجلس نمایندگان کشور از حکومت خواسته که برای پایان دادن به روند سرپرستی و تشکیل کابینه جدید، نامزد وزیران را برای اخذ رای اعتماد، هرچه زودتر به مجلس معرفی کند.
میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان، دیروز (دوشنبه، 9 سرطان) با نشر یک اعلامیه گفته که اعضای مجلس از حکومت می‌خواهد که به زودترین فرصت نامزدان وزیران را معرفی کند.
در این اعلامیه آمده که بر اساس دستور رئیس مجلس و ماده 78 اصول وظایف داخلی مجلس، پنج کمیسیون تشکیل شده که اسناد و شرایط نامزد وزیران برای عضویت در کابینه بررسی می‌کند.
این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون‌های امور دینی و فرهنگی، امنیت داخلی، امور بین‌المللی، عدلی و قضایی و تفتیش مرکزی می‌شود .
در این اعلامیه گفته شده که پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها و ارائه آن به ریاست مجلس، نمایندگان در مورد دادن رای اعتماد به نامزدوزیران تصمیم خواهند گرفت .
کمیسیون امنیت داخلی قرار است تذکره و سن نامزدوزیران را بررسی کند. هم‌چنان کمیسیون امور بین‌المللی موضوع دوتابعیتی بودن و کمیسیون عدلی و قضایی سوابق جرمی و جنایی نامزد‌وزیران را بررسی می‌کند .
کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه دارد تا مسایل مالیاتی و باقی‌داری نامزدوزیران را بررسی کند و کمیسیون امور دینی و فرهنگی نیز مسایل مربوط به اسناد تحصیلی و دیگر اسناد ارائه شده نامزدوزیران را ارزیابی خواهد کرد .
مجلس نمایندگان تأکید کرده که هرگاه نامزدوزیران از این مرحله عبور کنند، وارد مرحله رای‌گیری در نشست عمومی خواهند شد .
حکومت تاکنون 12 نامزد وزیر را معرفی کرده است، اما سایر نامزدان وزیران تاکنون تعیین نشده است. بر اساس توافق‌نامه که میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، دو طرف به صورت مساویانه نامزد وزیران را معرفی کنند، اما ریاست جمهوری می‌گوید که آقای عبدالله هنوز نامزدان وزیران تیم خود را معرفی نکرده است.