صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی ملل متحد از افزایش خشونت علیه دختران در افغانستان

نگرانی ملل متحد از افزایش خشونت علیه دختران در افغانستان

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که افزایش خشونتها، فقر، رفتارهای سنتی و برخی اعتقادات در افغانستان سبب شده تا دختران در معرض خطر قرار گیرند.
این سازمان روز سه شنبه(۱۰ سرطان) با نشر گزارشی از «وضعیت جمیعت جهان در سال۲۰۲۰ میلادی» گفته است که در کنار نقض حقوق بشری و حقوق اجتماعی دختران افغان، از دسترسی آنان به تحصیلات در این کشور نیز جلوگیری میشود.
بربنیاد این گزارش، خطرات موجود در افغانستان به ویژه در روستاها منجر به آسیب رسانیدن و تهدیدات صحی به کودکان دختر میشود که صحت باروری و برنامهریزی خانوادگی آنان را در آینده صدمه میزند.
ملل متحد، تصویب «پلان عمل ملی برای محو ازدواج کودکان در افغانستان» را پیشرفت اساسی خوانده، اما گفته است که تطبیق این برنامه هنوز «یک چالش است.»
صندوق جمعیت ملل متحد افزوده که محو ازدواج کودکان در افغانستان، به اقدام مشترک حکومت، فعالان مدنی، عالمان دین و همکاران بینالمللی این کشور نیاز دارد.
در گزارش آمده است که اگر به گونه فوری در برابر خشونت علیه دختران اقدام نشود، به دلیل افزایش جمعیت جهان، در سالهای آینده دختران بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
ملل متحد پیشبینی کرده است که اگر بحران کروناویروس ادامه یابد و «خدمات و برنامهها» برای شش ماه دیگر نیز متوقف باشند، ۱۳ میلیون دختر در سطح جهان مجبور به ازدواج اجباری خواهند شد.