صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون والی نام‌نهاد طالبان برای پروان کشته شد

معاون والی نام‌نهاد طالبان برای پروان کشته شد

مقامهای محلی ولایت پروان میگویند که طالبان دوشنبه شب بر شماری از پوستههای نیروهای امنیتی در ولسوالی کوه صافی این ولایت حمله کردند که در نتیجۀ آن، تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است.
وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان روز سه شنبه (۱۰ سرطان) به صدای امریکا گفته که در این درگیریها محمد نبی، معاون والی نامنهاد طالبان برای پروان و ۱۶ جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند.  خانم شهکار افزوده که این درگیری دوشنبه شب آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. به گفته وی در این درگیریها از حملات هوایی برای دور راندن طالبان نیز استفاده شده است.
سخنگوی والی پروان افزوده که این حملۀ طالبان توسط نظامیان افغان به ویژه نیروهای خیزش مردمی عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته است.
خانم شهکار گفته که در این درگیریها به نظامیان افغان آسیب نرسیده است.