صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا در افغانستان؛ شش خبرنگار جان باخته و حدود هزار کارمند رسانه مبتلا شده‌اند

کرونا در افغانستان؛ شش خبرنگار جان باخته و حدود هزار کارمند رسانه مبتلا شده‌اند

نی، حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگوید بررسی این نهاد نشان میدهد که از آغاز شیوع کرونا در کشور، شش خبرنگار افغان جان داده و حدود یک هزار خبرنگار و کارمند رسانهها مبتلا به ویروس کرونا شدهاند.
به گفته این نهاد بیشتر متبلایان خبرنگاران و تصویربرداران رسانهها هستند که روزانه برای پوشش خبرها با مردم در تماس هستند.
مسئولان نی میگویند که این ارقام را در مدت یک هفته جمعآروی کرده است و بیشتر خبرنگاران مبتلا در شهر کابل ساکن هستند.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی دیروز(سهشنبه دهم سرطان) در کابل به خبرنگاران گفت که خبرنگاران مبتلا شده بیشتر مربوط به رسانههای تصویری(تلویزیون) و شنیداری(رادیو) هستند و کارمندان خبرگزاریها کمتر به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
با توجه به آمار نی، ده درصد کل کارمندان رسانههای افغانستان به ویروس کرونا مبتلا هستند ولی این روند تاثیرچندانی بر فعالیت رسانهها و روند اطلاع رسانی نداشته است. در این ارزیابی آمده که شمار خبرنگاران زن مبتلا به ویروس کرونا بسیار اندک است.
آقای خلوتگر گفت که این آمار نهایی نیست، زیرا شماری از رسانهها آمار واقعی را به این نهاد نداده است. او میگوید ابتلا به ویروس کرونا حتی در میان رسانهها نیز شرم پنداشته میشود.
نی از مسئولان رسانهها در افغانستان خواست در کنار اطلاع رسانی به مصئونیت و صحت کارمندانشان هم توجه جدی کنند.
این نهاد میگوید که شماری رسانهها از کارمندان بیمارش حمایت لازم را نکرده است و در زمان بیماری، خبرنگاران با فقر و عدم دسترسی به مراکزدرمانی روبرو بودهاند.